[block id=”bo-sung-1″]

Các mẫu ở trạng thái chuyển tiếp có thời
gian sống ngắn. Vd:
Phản ứng hóa học: A + B → C + D
Hai bước:
A + B → X*
X* → C + D

phuong_phap_quang_pho_raman_phan_giai_thoi_gian

pdf8 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp quang phổ Raman phân giải thời gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Phương pháp quang phổ Raman phân giải thời gian
[Time-resolved Raman (TR2) spectroscopy]
GVHD: TS. Nguyễn Văn Định
HVTH: Nguyễn Thanh Lâm
Giáo sư C.V. Raman
1888-1970
Phổ Raman được chụp đầu tiên
Bangalore, Ấn Độ
Nội dung
• Đối tượng phân tích
• Nguyên lí đo
• Thiết bị đo
• Ứng dụng
Đối tượng phân tích
• Các mẫu ở trạng thái chuyển tiếp có thời
gian sống ngắn. Vd:
Phản ứng hóa học: A + B → C + D
Hai bước:
A + B → X*
X* → C + D
Nguyên lí đo
Thiết bị đo
Hệ đo phổ Raman phân giải thời gian của
Dallinger và các cộng sự
Ứng dụng: Phổ Raman cộng hưởng của
canthaxanthin ở trạng thái S0 và T1
Tài liệu tham khảo
• John R.Ferraro và Kazuo Nakamoto,
Introductory Raman spectroscopy,
Academic Press, 2003.
• Mathew S.Platz, Robert A.Moss và
Maitland Jones, Review of reactive
intermediate chemistry, Wiley, 2007.
• Friedrich Siebert và Peter Hildebrandt,
Vibrational spectroscopy in life science,
Wiley, 2008.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Phương pháp quang phổ Raman phân giải thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *