[block id=”bo-sung-1″]

Mỹlà chủsoái trong một thếgiới đã trởthành nhất cực. Ai còn mơmộng lãng mạn về
một thếgiới đa cực, biến cố11 tháng 9 năm ngoái hẳn đã biến mộng mơthành khói mây. Về
quân sự, vềkinh tế, vềchính trị, vềáp lực quân thần, về định nghĩa giá trị, vềcách chỉ định kẻ
thù, thếgiới răm rắp phủphục dưới uy vũcủa một chủsoái mà ý muốn đã trởthành ý trời vì
chỉcó trời mà thôi mới phân xử được thiện ác.
Thếnhưng, ởÁ châu, chủsoái thếgiới đụng đầu với một bá chủ địa phương mà sức
mạnh càng ngày càng tăng và sựtin tưởng ởgiá trịriêng của mình chưa có dấu hiệu gì giảm
sút. Ðụng độhay không giữa hai thếlực này là thửthách lớn nhất của ngoại giao Mỹ. Ðương
nhiên cũng là thửthách lớn nhất của ngoại giao Trung Quốc.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog40

Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ Mỹ – Trung – Nhật sau khủng hoảng Á châu 1997, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

QUAN HỆ MỸ-TRUNG-NHẬT-ASEAN
sau khủng hoảng Á châu 1997
Cao Huy Thuần
Giáo sư Ðại Học Amiens (Pháp)
Giám đốc Centre de recherche universitaire sur la construction européenne (CRUCE)
Trong một bài viết xuất bản năm 1998 (1), tôi đã có trình bày những nét chính trong
quan hệ chiến lược giữa ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nhật ở châu Ẫ-Thái Bình Dương.
Những nét chính đó không thay đổi và bài viết vẫn còn giữ nguyên tính cách thời sự. Ở đây,
tôi chỉ bổ túc bài viết trước bằng những biến chuyển mới từ bốn năm qua và nhấn mạnh sự
suy thoái của ASEAN trong quan hệ đa phương ở Ðông Nam Á. Với mục đích đưa ra những
vấn đề chính, những câu hỏi lớn, những khuynh hướng nổi bật, bài viết không đi vào chi tiết,
lắm lúc phải trình bày sơ lược, chẳng hạn khi nói về ASEAN. Nói về tổ chức này mà hạn chế
vào sự suy thoái mà thôi là bất công. Nhưng quả thật đó là khuynh hướng đáng ngại khiến
chúng ta, dù không muốn, vẫn phải đặt câu hỏi : có nên tăng cường những định chế tập thể
của ASEAN để tổ chức này có hy vọng trở thành một trong bốn chân ghế chiến lược ở Ðông
Nam Á ?
Ðể đi đến câu hỏi đó, bài viết sẽ chia ra hai phần. Phần thứ nhất phân tích quan hệ tay
ba giữa ba ông khổng lồ. Phần thứ hai dành cho quan hệ giữa ba ông và ASEAN.
I. Quan hệ tay ba : Mỹ-Trung-Nhật.
Quan hệ tay ba liên quan đến ba cặp : Mỹ-Trung, Mỹ-Nhật, Trung-Nhật.Tuy rằng
phân tích quan hệ tay ba bằng cách chia ra ba cặp tay đôi như vậy là không hợp lý lắm, bởi vì
quan hệ tay đôi sẽ chồng chéo với quan hệ tay ba, tôi cũng đành chọn phương pháp này vì nó
làm sáng tỏ vấn đề hơn cả. Trong ba cặp tay đôi như vậy, cặp quan trọng nhất hiển nhiên là
Mỹ-Trung. Một tay là bá chủ hoàn cầu, một tay là bá quyền khu vực, hai tay này quyết định
quan hệ tay ba và tay tư trong vùng Ðông Nam Á. Vậy xin bắt đầu trước với hai tay này.
1. Quan hệ Mỹ-Trung.
Mỹ là chủ soái trong một thế giới đã trở thành nhất cực. Ai còn mơ mộng lãng mạn về
một thế giới đa cực, biến cố 11 tháng 9 năm ngoái hẳn đã biến mộng mơ thành khói mây. Về
quân sự, về kinh tế, về chính trị, về áp lực quân thần, về định nghĩa giá trị, về cách chỉ định kẻ
thù, thế giới răm rắp phủ phục dưới uy vũ của một chủ soái mà ý muốn đã trở thành ý trời vì
chỉ có trời mà thôi mới phân xử được thiện ác.
Thế nhưng, ở Á châu, chủ soái thế giới đụng đầu với một bá chủ địa phương mà sức
mạnh càng ngày càng tăng và sự tin tưởng ở giá trị riêng của mình chưa có dấu hiệu gì giảm
sút. Ðụng độ hay không giữa hai thế lực này là thử thách lớn nhất của ngoại giao Mỹ. Ðương
nhiên cũng là thử thách lớn nhất của ngoại giao Trung Quốc.
Ðụng độ hay không là chuyện của tương lai. Trước mắt, sự thực đang thấy là quan hệ
Mỹ-Trung không vững chắc. Không vững chắc vì hai lý do chính : một, là Mỹ và Trung Quốc
vừa tranh chấp với nhau vừa hợp tác với nhau ; hai, là trong những vấn đề tranh chấp có
những tranh chấp cực kỳ quan trọng. Ðể tránh nói đụng độ, hai bên đều nhấn mạnh hợp tác,
Trung Quốc vì đang nghĩ trước tiên đến chuyện làm giàu để mạnh, Mỹ vì đó là sách lược.
Hợp tác là sách lược chính thức của Mỹ ; sách lược đó mang tên là engagement : đi
với Trung Quốc, đẩy đưa Trung Quốc. Mỹ nói : đây không phải chỉ là lý thuyết suông mà là
thực tế sinh động với mạng lưới trao đổi ràng buộc đôi bên trong mọi lĩnh vực : văn hóa, khoa
học, xã hội, nghề nghiệp, thể thao, thương mại… Mỗi năm, khoảng 200.000 người Mỹ viếng
Trung Quốc, 320.000 đơn xin chiếu khán nhập Mỹ từ Trung Quốc năm 1999. 50.000 sinh
viên Trung Quốc nhận được giấy phép nhập cảnh để học tại Mỹ. Ðường bay giữa hai nước
càng ngày càng mở rộng, các chuyến bay mỗi ngày đầy ắp hành khách. Ðiện thoại, điện thư,
fax tràn ngập đường giây từng phút. Tin tức, báo chí, thông tin qua lại không ngớt hai chiều.
Thương mại phát đạt, tuy phần lợi nghiêng quá nhiều về phía Trung Quốc. Trị giá trao đổi
thương mại lên đến 100 tỷ Mỹ kim mỗi năm và tăng đều mỗi năm 10 tỷ. Quốc Hội Mỹ đã
biểu quyết cấp quy chế PNTR (permanent normal trade relations) cho Trung Quốc và Mỹ đã
ủng hộ cho Trung Quốc vào Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế. Tất cả những liên hệ xã hội dày
đặc đó tạo thêm chiều sâu cho bang giao giữa hai nước, giữ thăng bằng cho một quan hệ bấp
bênh. Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều có lý khi tuyên bố : quyền lợi của hai bên bổ túc cho nhau
và lắm khi tương hợp nhau (2).
Hai bên còn đi xa hơn và tuyên bố mạnh hơn nữa : quyền lợi bổ túc và tương hợp như
vậy diễn ra cả trên lĩnh vực an ninh, chiến lược. Là cường quốc nguyên tử, Trung Quốc và
Mỹ cùng nhau đóng cửa, cấm kẻ khác vãng lai trong câu lạc bộ nguyên tử, cùng nhau ngăn
chận nguy cơ lan tràn khí giới nguyên tử, cùng nhau hướng về viễn tượng một Hàn Quốc
thống nhất trong hòa bình, cùng nhau chận đứng hiểm họa nguyên tử của Kim Chủ Tịch, cùng
nhau giải tỏa căng thẳng giữa Ấn Ðộ và Hồi Quốc bằng cách cố lùa cả hai vào hiệp ước ngăn
chận lan tràn nguyên tử, cố làm đông lạnh chương trình phát triển nguyên tử của cả hai, nói
chung, và nói với ngôn từ cao đẹp, cùng nhau tránh chiến tranh, tạo ổn định trong vùng châu
Ấ-Thái Bình Dương. Sau biến cố 11 tháng 9, hai bên lại còn khám phá thêm rằng họ còn có
thể xích lại gần nhau hơn nữa để chặt đứt bàn tay khủng bố. Như vậy chẳng phải là một nửa
chai Mai Quế Lộ đã đầy hợp tác đó sao ?
Nói như vậy, có một phe sẽ không bằng lòng, ở cả Bắc Kinh lẫn Hoa Thịnh Ðốn. Ở
Hoa Thịnh Ðốn, phe chống Trung Quốc sẽ chỉ ngón tay vào cán cân mậu dịch giữa hai nước :
hơn 60 tỷ Mỹ kim thặng dư về phía Trung Quốc, trị giá Mỹ kim xuất khẩu của Mỹ qua Trung
Quốc chỉ bằng 1/5 nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc, mức bất quân bình quá cao, chịu sao
được (3). Họ còn nói : chắc gì Trung Quốc sẽ tôn trọng nguyên tắc làm ăn của Tổ Chức
Thương Mại Quốc Tế ? Và nếu Trung Quốc không tôn trọng, chính sách engagement có còn
giá trị gì nữa chăng ? Về phía Trung Quốc, phe chống Mỹ cảnh cáo : mục đích tối hậu của
engagement là hội nhập Trung Quốc vào thế giới tư bản, hợp tác là chiếc bẫy gài trước bước
chân Bắc Kinh, đừng ham cái lợi trước mắt mà quên phức hiểm họa đánh mất linh hồn.
Thế là trong chính hợp tác đã có mầm tranh chấp. Huống hồ là trong những tranh chấp
thực sự ! Toàn là sống mái cả đấy ! Trước hết là Ðài Loan. Vâng, Trung Quốc là một. Nhưng
làm thế nào để đứa con hoang kia trở về quê cha đất tổ ? Chỉ có hai cách thôi. Một, là thương
thuyết hòa bình, trước hết là mở mang quan hệ thương mại, kinh tế, du lịch, nhân sự… giữa
hai xã hội. Thành tựu về mặt này rất to lớn trong những năm qua. Ðài Loan đã mang tiền bạc,
kỹ thuật, tài năng làm giàu lục địa. Kinh tế hai bên đặc biệt bổ túc cho nhau. Liên lạc văn hóa,
du lịch giúp hai xã hội hiểu biết nhau, gần nhau hơn. Thế mà lạ thật, viễn ảnh đoàn tụ gia đình
cứ dần dần mờ nhạt. Tại sao vậy ? Vì hai biến chuyển : một là Ðài Loan cứ tiếp tục đào sâu
văn hóa bản địa đặc thù song song với tương quan lực lượng xã hội-chính trị nghiêng về phía
dân chúng quê quán trên đảo so với dân chúng vượt biên với Tưởng Giới Thạch từ 1949 ; hai
là Ðài Loan cứ tiếp tục phát triển một chế độ chính trị càng ngày càng dân chủ, khó dung hòa
với chế độ chính trị áp dụng trên lục địa. Việc Chen Shui-bian, vừa là lãnh tụ đối lập, vừa là
đại diện của khuynh hướng Ðài Loan độc lập, thắng cử tổng thống trong năm qua chứng tỏ sự
lớn mạnh của hai biến chuyển văn hóa và chính trị đã tạo nên bản sắc riêng biệt của Ðài Loan
hiện nay. Nhiều người đã bắt đầu nói, và không phải nói đùa : một Trung Quốc thôi, OK, đó
là Trung Quốc khoác chế độ chính trị của Ðài Loan…
Ðùa hay thật, không thể để cho hai phát triển đó đào sâu mãi. Cho nên cách thống
nhất thứ hai là bằng vũ lực. Ngộ tả nị! Trung Quốc tăng cường ngân sách quốc phòng, canh
tân hải quân, không quân, tạo dựng lực lượng can thiệp thần tốc, tối tân hóa vũ khí nguyên tử,
tập trận đổ bộ ngoài khơi Ðài Loan, hâm nóng hăm dọa đánh chiếm.
Chính sách của Mỹ về Ðài Loan là chính sách ” ỡm ờ chiến lược ” (strategic
ambiguity). Trước hết là ỡm ờ về quy chế tối hậu của Ðài Loan : thái độ của Mỹ là không nói
gì rõ ràng, chỉ đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết trong hòa bình, bằng thỏa thuận giữa đôi
bên, không cưỡng bức . Chẳng ai biết Mỹ sẽ hành động thế nào trong trường hợp có đụng độ
quân sự Có ai cắc cớ đặt câu hỏi, Mỹ chỉ trả lời bằng cách trích dẫn đạo luật về Ðài Loan ký
năm 1979 (Taiwan Relations Act) theo đó mọi cố gắng để thôn tính Ðài Loan bằng vũ lực sẽ
được xem như một ” quan tâm trọng yếu ” của Mỹ. Ông Clinton nói thêm một câu : Mỹ
không chấp nhận một giải pháp mà dân chúng Ðài Loan không chấp nhận (4). Mỹ uốn lưỡi rất
kỹ, không hề nói gì rõ hơn về phản ứng có thể xảy ra, tin rằng chính sự không rõ ràng đó đủ
để thuyết phục Bắc Kinh và Ðài Bắc tránh làm những hành động gây hấn.
Thế nhưng chính sách ỡm ờ, giống như mọi sự ỡm ờ khác trong đời, rất khó giải thích,
lại không dễ áp dụng. Giải thích thế nào với các đồng minh khi chính các nhà chức trách Mỹ
cao cấp cũng chẩng biết sẽ hành động thế nào trong trường hợp đụng độ thực sự ? Giải thích
thế nào với Nhật khi Nhật cứ mãi hoài thắc mắc không biết phải chờ đợi thái độ gì nơi Mỹ
trước một viễn tượng liên quan đến an ninh sống chết của mình ? Thắc mắc như vậy thì
đương nhiên Nhật phải nghĩ ra trong đầu nhiều kịch bản và giải pháp riêng đối phó với mỗi
kịch bản. Và lúc đó thì chính Mỹ lại đâm ra thắc mắc, không biết anh Nhật kia đang nghĩ gì
trong đầu, anh theo mình hay anh đang có ý đồ đi ăn riêng, đồng minh hay đã một dạ hai lòng,
ngủ chung một giường chăn gối hay đã đồng sàng dị mộng (5) ? Giải thích thế nào với Ðài
Loan trong lúc bàn bạc xây dựng kế hoạch phòng thủ, cung cấp buôn bán khí giới ? Làm sao
giải thích được khi chính các chuyên viên của Lầu Năm Góc cũng không biết Ðài Loan sẽ
phản ứng ra sao khi Trung Quốc thách thức bằng cách thử hỏa tiển trên eo biển năm 1995-
96 ? Thách thức đó khiến ông Clinton tăng cường tiếp xúc quân sự với Ðài Loan, nhưng vẫn
ỡm ờ ở mức bán chính thức.
Áp dụng chính sách ỡm ờ đó cũng không phải dễ bởi vì nguy cơ là cả hai phe đều có
thể diễn dịch sai lầm. Ðài Loan có thể nghĩ : rốt cuc, Mỹ sẽ phải ủng hộ độc lập. Trung Quốc
có thể nghĩ : rốt cục, Mỹ sẽ không dám xông vào khi bom đạn đã tưới rất kỹ trên đầu hòn đảo.
Ỡm ờ như thế có khi chính mình rước họa vào thân. Hay là phải tích cực hơn nữa để ép Ðài
Loan tránh gây hấn về chính trị và buộc Trung Quốc tránh can thiệp bằng vũ lực ?
Ðó là chủ thuyết của ông Bush trong thời gian tranh cử tổng thống, khi ông chỉ trích
chính sách ambiguity. Bốn tháng sau khi nhậm chức, ông còn nói trong một cuộc phỏng vấn :
Mỹ sẽ làm ” bất cứ hành động gì ” để bảo vệ Ðài Loan trong trường hợp bị tấn công (6).
” Whatever it takes ” : như vậy thì dứt khoát quá rồi ! Ông Bush lộng ngôn chăng ? Kém cỏi
về chuyện thế giới chăng ? Quốc Hội giật mình chăng ? Các cố vấn của ông lắc đầu ngao
ngán chăng ? Lập tức, cùng ngày hôm đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông tân tổng thống
ngoan ngoản trở về với miệng lưỡi của bài học thuộc lòng giáo khoa : Trung Quốc là một. Ðể
ăn chắc hơn nữa, các cố vấn của ông phụ họa với báo chí trên cùng một ngôn ngữ đó. Tất
nhiên Bắc Kinh phản ứng dữ. Tất nhiên Ðài Bắc vỗ tay khen : tuyên bố của tân tổng thống có
tính ” thuyết phục hơn ” (more convincing), có nhiều khả năng hơn đưa đến ổn định trong
vùng.
Thế thì ỡm ờ là chính sách hay là hậu quả của tranh chấp giữa hai khuynh hướng trong
chính nội bộ Mỹ ? Từ lâu, từ hồi 1950, Trung Quốc đã là vấn đề tranh cãi gay gắt giữa hai
phe phái. Các ông dân biểu bảo thủ nhất của đảng Cộng Hòa chỉ trích tổng thống (dân chủ)
Truman không đủ cứng rắn trong việc chống Cộng, để mất Trung Quốc về tay Cộng sản.
Trung Quốc đã mất rồi, không thể để mất thêm Ðài Loan. Do đó Mỹ cứng rắn trong việc bảo
vệ Ðài Loan. Ðến năm 1979, khi ông Carter chính thức thiết lập ngoại giao với Bắc Kinh,
Quốc Hội biểu quyết đạo luật về Ðài Loan để xác nhận cam kết của Mỹ về an ninh trên hòn
đảo. Chưa kể ảnh hưởng của các nhóm áp lực Ðài Loan trên Quốc Hội Mỹ, thái độ về Ðài
Loan không phải lúc nào cũng giống nhau giữa Quốc Hội và Chính Phủ. Cùng một chủ
trương giống nhau trên nguyên tắc – engagement với Trung Quốc, cam kết về an ninh với Ðài
Loan – hai khuynh hướng dần dần lộ ra đậm nét : một bên xem Trung Quốc như một thị
trường khổng lồ trước mắt, một bên xem Bắc Kinh như đe dọa sắp tới của Mỹ. Trong tranh
chấp về nhận định giữa hai phe, ý thức hệ được lồng vào để làm hậu thuẫn, tạo thêm căng
thẳng về giá trị, rất nguy hiểm trước một tình thế đã vô cùng nhạy cảm.
Tính nhạy cảm của tranh chấp về Ðài Loan càng ngày càng gia tăng và lắm khi đạt đến
mức báo động. Tình hình chính trị trên hòn đảo có thể làm Bắc Kinh nghĩ rằng nếu cứ để nó
tiến mãi trên con đường tự chủ và dân chủ, đứa con hoang càng ngày càng khó kéo về mái
nhà tổ tiên : thời gian, như thế, sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Trước đây, Bắc Kinh đe dọa
sẽ dùng vũ lực nếu Ðài Loan hành động trái với nguyên trạng. Ngày nay, Bạch Thư 2000 cho
cảm tưởng rằng Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực nếu Ðài Loan chấp chặt vào nguyên trạng. Tính
nhạy cảm của tranh chấp càng nguy hiểm hơn nữa ngày nay vì dân tộc chủ nghĩa được kích
thích tột độ. Thế giới đã chứng kiến ngọn lửa dân tộc đó hừng hực thế nào khi máy bay Mỹ,
thay vì thả bom trên đầu Milosevic, lại rót một quả xuống sứ quán Trung Quốc. Lầm này kéo
theo lầm khác : chiếc EP-3 do thám làm sao mà lãnh vèo một phát tên lửa, rơi xuống đúng
phóc trên đảo Hải Nam. Lửa phẫn nộ của dân gặp dầu tuyên truyền của nhà nước tưới vào,
khủng hoảng dễ bị kéo đi quá trớn. Mà khủng hoảng đã quá trớn rồi thì khó lòng mà chẳng
dính tới Ðài Loan. Huống hồ Ðài Loan luôn luôn cựa mình để tìm một vị thế quốc tế xứng với
sức nặng kinh tế, thương mại, thách thức chính sách cô lập hóa của Bắc Kinh. Khi bên nào
cũng đưa tất cả nhiệt và huyết vào tranh chấp, ai biết được lúc nào lý trí sẽ nhường chỗ cho
phi lý ? Ví thử lúc đó xảy ra, ỡm ờ thế nào đây, ỡm ờ thế nào được nữa ? Cho nên duy trì
nguyên trạng vẫn là đường lối tối hảo của Mỹ bởi vì nó giữ được vị trí trung dung giữa hai đòi
hỏi thái cực mà Mỹ ra sức làm hai bên phải tránh : thống nhất bên này, độc lập bên kia. Mỹ lý
luận :thống nhất với lục địa là chuyện xấu nhất đối với Ðài Loan ; độc lập của hòn đảo là
chuyện xấu nhất đối với Trung Quốc ; vậy thì nguyên trạng là chuyện tốt nhất đối với cả hai.
Tranh chấp gay cấn thứ hai sau Ðài Loan là hệ thống phòng thủ hỏa tiển mà Mỹ muốn
thiết lập. Mỹ nói rằng Mỹ sợ một số ” nước côn đồ ” chế tạo được vũ khí nguyên tử và hỏa
tiển liên lục địa đe dọa quân đội Mỹ trú đóng tại các căn cứ đồng minh hoặc chính lãnh thổ
Mỹ. Cách giải quyết hay nhất là thiết lập một hệ thống phòng thủ làm vô hiệu những tấn công.
Hệ thống đó có thể thiết lập ở hai mức độ : mức độ chiến trường và mức độ lãnh thổ Mỹ. Với
một hệ thống phòng thủ vững chắc ở mức độ khu vực chiến trận, Mỹ có thể can thiệp quân sự
mà không sợ bị trả đũa bằng hỏa tiển tầm ngắn của đối phương để bảo vệ quyền lợi sống chết
của Mỹ và của đồng minh ở Vùng Vịnh và ở Ðông Bắc Á. Với một hệ thống phòng thủ ở mức
độ lãnh thổ Mỹ, Mỹ có thể chống lại những đe dọa nhỏ hơn gây ra do hỏa tiển tầm xa của các
” nước côn đồ ” hoặc, trên lý thuyết, của Nga hay Trung Quốc. Ở cả hai mức độ, Trung Quốc
đều cảm thấy bị đe dọa, nhưng đe dọa chính là hệ thống phòng thủ ở mức độ chiến trường bởi
vì nó liên hệ đến vấn đề bảo vệ Ðài Loan. Hiện tại lập trường hai bên bất khả hòa giải.
Tranh chấp thứ ba liên quan đến tình hình biến chuyển ở Triều Tiên, nơi có quân đội
Mỹ trú đóng, và hậu quả của những biến chuyển đó trên liên hệ đồng minh của Mỹ ở Ðông
Bắc Á. Cả Bắc Kinh lẫn Hoa Thịnh Ðốn đều tuyên bố ủng hộ hợp tác giữa Bắc và Nam Hàn
để đi đến thống nhất. Nhưng trước viễn tượng thống nhất đó, Mỹ thì muốn thành lập một cấu
trúc an ninh vùng tăng cường liên kết đồng minh của Mỹ ở Ðông Á và duy trì lực lượng tiền
đồn của Mỹ ở đấy, còn Trung Quốc thì đòi Mỹ hủy bỏ liên kết đồng minh và rút quân đi. Rút
quân đi ? Mỹ cho rằng an ninh ở Ðông Ấ-Thái Bình Dương.là vấn đề hệ trọng đối với Mỹ.
Hủy bỏ liên kết đồng minh ? Mỹ đang muốn Nhật gia tăng đóng góp nhiều hơn nữa vào an
ninh đó. Lập trường hai bên lại bất khả hòa giải. Ở thế kẻ mạnh, Mỹ muốn đàm phán với Bắc
Kinh để thử tìm một cấu trúc an ninh vùng vừa duy trì cam kết từ lâu của Mỹ vừa kéo Trung
Quốc vào để đóng một vai trò xây dựng trong việc bảo đảm an ninh đó. Nếu Trung Quốc
đứng ngoài hoặc làm bia hứng đạn của liên minh, an ninh ở châu Ấ-Thái Bình Dương chắc
chắn sẽ không ổn định. Nhưng kéo được Trung Quốc vào hay không thì chẳng ai dám chắc.
Một trong những cản trở, mà lại là cản trở căn bản, là bất đồng ý kiến giữa nội bộ Mỹ với
nhau về cái nhìn đối với Trung Quốc : thị trường hay kẻ thù. Cái nhìn lúc đầu của chính
quyền Bush thấy kẻ thù là chính. Từ đó các cố vấn của ông rút ra mọi kết luận : ” Trung Quốc
không phải là cường quốc muốn giữ nguyên trạng mà là muốn làm thay đổi cán cân lực lượng
ở Á châu có lợi cho mình. Chỉ mỗi một việc đó thôi đủ làm cho Trung Quốc là kẻ cạnh tranh
chiến lược chứ không phải đối tác chiến lược như có lúc chính quyền Clinton đã gọi “. Câu
nói đó của bà Condoleezza Rice đã làm kim chỉ nam cho ông Bush trong thời gian tranh cử.
” Strategic competitor “, not ” strategic partner “. Bà cố vấn nói thêm : ” Trung Quốc thắng
hay không trong việc điều động cán cân lực lượng phần lớn là tùy ở phản ứng của Mỹ đối với
thách thức … Thúc đẩy chuyển tiếp dân chủ ở bên trong Trung Quốc bằng liên hệ kinh tế là
quan trọng, nhưng phải ngăn chận sức mạnh và tham vọng an ninh của Trung Quốc. Hợp tác
phải được tiếp tục, nhưng đừng bao giờ sợ đối đầu với Trung Quốc khi quyền lợi của chúng ta
bị va chạm ” (7). Ngôn ngữ của bà cố vấn Rice đã hướng dẫn cái lưỡi của ông Bush lúc mới
nhậm chức. Bao nhiêu người đã nghĩ quan hệ với Trung Quốc sẽ đổi khác với ông tổng thống
mới. Nhưng không, chính quyền Bush uốn lưỡi hơn bảy lần để định nghĩa Trung Quốc là gì
và Trung Quốc không phải là gì. Là gì ? Là ” kẻ cạnh tranh để lấy ảnh hưởng “, là ” kẻ có khả
năng trở thành địch thủ vùng “, nhưng cũng là ” kẻ đối tác về thương mãi “, ” kẻ có khả năng
trở thành đối tác với thiện chí hợp tác trong những vùng mà lợi ích chiến lược của hai bên xen
lẫn nhau ” . ” Competitor for influence ” , ” potential regional rival “, ” trading partner ” ,
” potential partner willing to cơoperate in areas where our strategic interests overlap ” ,
Trung Quốc là tất cả những cái như thế, ” nhưng Trung Quốc không phải là kẻ thù và thách đố
của chúng ta là duy trì cho được tình trạng như thế ” . Câu nói này là từ miệng ông bộ trưởng
ngoại giao Colin Powell thường được dư luận xem như thuộc phe thiểu số chung quanh ông
Bush (8). Thế thì Trung Quốc có phải đang cùng với Hoa Kỳ đồng ý ” xây dựng để tiến tới
một hợp tác chiến lược tích cực ” như ông Clinton tuyên bố trước đó không ? Chưa có chứng
cớ gì một quan hệ tốt đôi như vậy đã được bắt đậu triển khai giữa hai tay chơi còn quá khác
nhau trên nhiều mặt. Có thể ông Clinton nói cho đẹp miệng và nhắm chân trời ở tít đằng xa.
Trên thực tế, thái độ của Mỹ vẫn là : thế này và thế kia. Em muốn anh là gì, điều đó tùy ở thái
độ của em đối với anh.
Bởi vậy, ai muốn nói chính quyền Bush nghiêng về thế này, nghĩa là về đụng độ, đốp
chát, bằng cớ không thiếu. Này nhé : tăng cường bán khí giới cho Ðài Loan ; tạo dựng chương
trình phòng thủ hỏa tiển để dẹp lực lượng nguyên tử của Trung Quốc vào sọt rác ; cho phép
tổng thống Ðài Loan Trần Thủy Biển hạ chân trên đất Mỹ những hai lần ; cấp hộ chiếu nhập
cảnh cho cựu tổng thống Lí Ðăng Huy đã cả gan phá đám luật chơi của Bắc Kinh ; tiếp tục do
thám Trung Quốc với máy bay EP-3 bị bắn hạ ; và trên tất cả, trên tất cả, ôi, sao Bush dám nói
táo tợn như thế : whatever it takes ?
Ai muốn nói chính quyền Bush tuy vậy vẫn là thế kia cũng không thiếu bằng cớ để
trưng ra. Ðây này : quyết đ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Quan hệ Mỹ – Trung – Nhật sau khủng hoảng Á châu 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *