[block id=”bo-sung-1″]

(Bản scan)
Thách thức trong kinh doanh quốc tế
– Hiểu về kinh doanh quốc tế dạng khái niệm
– Thảo luận về hướng kinh doạnh quốc tế chính yếu
– Xem xét bốn yếu tố về lợi thế cạnh tranh
– Mô tả vai trò nhà nước
– trình bày mô hình nghiên cứu môn này

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog41

Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị Kinh doanh Quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *