Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty xăng dầu Quân đội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Quản trị nguồn nhân lực ( Human Resource Management) liên quan đến hai vấn đề cơ bản “ quản trị” và “ nguồn nhân lực”. Quản trị là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thong qua người khác. Vấn đề quản trị có […]

Read More

Đề tài Định hướng đầu tư vốn phát triển nông nghiệp huyện Đông Giang giai đoạn 2011- 2015 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong nền kinh tế quốc dân, nông nghiệp là một trong những ngành có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là điểm khởi đầu, là nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời nông nghiệp là ngành có liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời […]

Read More

Đề tài Động viên nhân viên trong quản trị mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Doanh nghiệp là một tổ chức gồm nhiều cá nhân mà ở đó có sự ràng buộc, tác động qua lại với nhau để cùng đạt tới những mục tiêu chung trong điều kiện các nguồn lực là giới hạn. Chính vì vậy sức mạnh tập thể hết sức quan trọng hay con […]

Read More

Đề tài Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong thời đại khoa học, kỹ thuật phát triển như vũ bão, và trong xu thế hội nhập quốc tế các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, mà khó khăn hơn cả là phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trên […]

Read More

Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng : trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là […]

Read More

Đề tài Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực là thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Làm thế nào để […]

Read More