[block id=”bo-sung-1″]

Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm
của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng
chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với toàn nền kinh tế.

san_sang_cho_mot_lan_song_dau_tu_moi

pdf28 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 3440 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Sẵn sàng cho một làn
sóng đầu tư mới
Tháng 2 năm 2016
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Mục lục
Lời nói đầu
Môi trường đầu tư
6 Triển vọng kinh tế trong 12 tháng tới
7 Triển vọng đầu tư
8 Những trở ngại trong đầu tư
Những vấn đề cần cân nhắc trong đầu tư
11 Nguồn cung các giao dịch đầu tư
12 Cạnh tranh trong các giao dịch M&A
13 Các yếu tố thành công chủ chốt
14 Các yếu tố chính dẫn đến thất bại
15 Các ngành hấp dẫn đầu tư
17 Các yếu tố chính ảnh hưởng giá trị
18 Các lĩnh vực điều hành nhà đầu tư muốn tham gia vào với các công ty đầu tư
19 Các yếu tố chính nhà đầu tư cân nhắc khi đầu tư vào Việt Nam
Kế hoạch thoái vốn
22 Khả năng tiếp cận nguồn vốn
23 Hệ số nhân thoái vốn tại Việt Nam
24 Các chiến lược thoái vốn
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Lời nói đầu
Đầu tư tư nhân ở Việt Nam vẫn tiếp tục là
nhân tố quan trọng góp phần đáng kể vào sự
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo
khảo sát này nhằm tổng hợp các quan điểm
của các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực
Đầu tư tư nhân, một lĩnh vực đang ngày càng
chứng tỏ tầm ảnh hưởng quan trọng đối với
toàn nền kinh tế.
Trong cuộc khảo sát lần thứ 14 của chúng tôi
về lĩnh vực Đầu tư tư nhân được thực hiện
vào giữa tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm
2016, đa phần các ý kiến phản hồi vẫn có
nhận định lạc quan về nền kinh tế Việt Nam
(mặc dù tỷ lệ ý kiến lạc quan thấp hơn 11% so
với 6 tháng trước). Liên quan đến quan điểm
về hoạt động đầu tư, với kết quả không thay
đổi so với khảo sát trước, 86% ý kiến phản hồi
kỳ vọng rằng hoạt động đầu tư sẽ tăng trong
vòng 12 tháng tới.
Trong cuộc khảo sát này, kết quả cũng cho
thấy những thay đổi đáng kể trong nguồn
cung các thương vụ đầu tư, theo đó hầu hết
các chuyên gia đang mong đợi sẽ có nhiều
giao dịch từ “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước” hơn là từ các “Công ty tư nhân / gia
đình”.
Theo ý kiến ​​khảo sát, ngành Bán lẻ và Thực
phẩm & Đồ uống (F&B) đang được xem là hai
ngành hấp dẫn nhất của đầu tư tư nhân.
76% ý kiến cho rằng “Tăng trưởng kinh tế” và
“Cơ hội ngành” tiếp tục là hai yếu tố quan
trọng tạo nên sự thành công của các giao
dịch. Mặt khác, “Sự khác biệt trong kỳ vọng
về giá” vẫn là rào cản chính cho sự thành
công của các thương vụ.
Với quan điểm lạc quan về nền kinh tế Việt
Nam, chúng tôi nhận thấy rất nhiều các nhà
đầu tư đang hướng sự quan tâm đến lĩnh vực
Đầu tư tư nhân tại thị trường này. Theo đó,
họ sẵn sàng đổ thêm vốn vào thị trường với
kì vọng có thể đạt được lợi nhuận dài hạn cao
hơn.
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Môi trường đầu tư
6,68%
Tốc độ tăng
trưởng GDP
năm 2015
Là mức tăng trưởng GDP
cao nhất trong vòng 5 năm
qua.
Xếp hạng
2
Về khả năng thu hút
đầu tư so với các quốc
gia Đông Nam Á khác
↑33%
59% cho rằng Việt Nam là
địa điểm “hấp dẫn” các
hoạt động đầu tư trong
bối cảnh nền kinh tế toàn
cầu hiện nay.
5
Là số hiệp định thương
mại tự do Việt Nam đã
ký kết hoặc đã đạt sự
đồng thuận trên nguyên
tắc trong năm 2015
↑10%
93% cho rằng Tham
nhũng là rào cản lớn nhất
khi đầu tư vào Việt Nam
↓8%
55% dự đoán sẽ có nhiều
hoạt động mua vào hơn
bán ra trong vòng 12
tháng tới.
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
43%
48%
72% 72%
45%
43%
16% 21%
13% 10% 12%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q4-2013 Q2-2014 Q4-2014 Q2-2015
Tiêu cực
Trung lập
Tích cực
Triển vọng kinh tế trong 12 tháng tới
Trong cuộc khảo sát lần này, nhận định “tích
cực” về nền kinh tế Việt Nam trong 12 tháng tới
tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đồng tình nhất.
Thực tế cho thấy nền kinh tế đã có những thành
tựu đáng kể trong năm tài khóa 2015. Sau 5 năm
liên tục tăng trưởng dưới 6%, tốc độ tăng trưởng
GDP năm 2015 đã vượt mục tiêu 6,2% và đạt đến
6,68%. Kết quả khả quan này đã khiến Chính phủ
tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm tài khóa
20161 ở mức 6,7%. Về lạm phát, CPI 2015 ở mức
thấp, với mức tăng chỉ 0,63% so với năm 2014 và
Chính phủ đã đặt mục tiêu kiểm soát CPI dưới
mức 5% vào năm 2016. Ngoài ra còn có những
nhân tố khác như lãi suất ổn định ở mức 6,8% –
11%, tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức xấp xỉ
17,17%, phù hợp với các ý kiến dự báo trong kỳ
khảo sát Q2-2015.
Năm tài khóa 2015 cũng được đánh dấu bởi
nhiều hiệp định thương mại tự do ký kết với
khối ASEAN (AEC – hiệu lực vào tháng 12/2015),
khối ASEAN + 6 (RCEP), Hàn Quốc (VK FTA),
Liên minh châu Âu EU (EVFTA), và Hiệp định
đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đặc biệt với
TPP ký vào đầu năm 2016 2, khi có hiệu lực, hiệp
định này dự đoán sẽ tạo ra một khu vực tự do
thương mại chiếm đến 40% GDP và 30% khối
lượng thương mại trên toàn cầu. Việt Nam kỳ
vọng sẽ là một trong những quốc gia đạt được
nhiều lợi ích nhất khi tham gia hiệp định này.
Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn còn đó nhiều rủi ro
và các bất cập làm tăng thêm quan ngại của giới
đầu tư. Điều này thể hiện ở tỷ lệ ý kiến phản hồi
“Trung lập” về triển vọng của nền kinh tế tăng
lên trong 2 kỳ khảo sát gần nhất.
Những vấn đề này đều đã được nhắc đến trong
các kỳ khảo sát trước đây của chúng tôi, bao gồm
sự chậm trễ trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà
nước, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, năng lực cạnh
tranh còn thấp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
v.v Hiện tại nền kinh tế Việt Nam, còn có thêm
vấn đề về thâm hụt ngân sách và gia tăng nợ
công. Ở cả cấp vĩ mô và vi mô, cả quốc gia và các
doanh nghiệp đều thực sự cần các chiến lược cải
cách để giải quyết những vấn đề này một cách
triệt để, để nền kinh tế được phát triển một cách
bền vững và có thể nắm bắt những cơ hội từ các
dòng vốn FDI mới, từ mức thuế quan thấp hơn,
từ việc tăng cường luân chuyển lao động nhờ
vào những hiệp định thương mại tự do trong đó
đặc biệt là AEC. 1 Tổng cục thống kê Việt Nam
2 Được ký vào ngày 04/02/2016 tại
New Zealand
TỔNG QUAN TRIỂN VỌNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG 12 THÁNG TỚI
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Triển vọng đầu tư
86% ý kiến phản hồi dự báo mức độ đầu tư sẽ
tăng trong 12 tháng tới. Mặc dù kết quả không
thay đổi so với Quý 2 – 2015, số người có nhận
định “Tăng mạnh” đã tăng từ 7% đến 11%.
Triển vọng tích cực này có được do nhiều cải
thiện đã thực hiện trong thời gian qua, bao gồm
hai thay đổi quan trọng về pháp lý khuyến
khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào các
dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ và tăng tỷ lệ
sở hữu nước ngoài trong các công ty niêm yết,
hiệp định thương mại tự do AEC và TPP. Đặc
biệt với 2 hiệp định thương mại này, theo đánh
giá của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Việt Nam
là nước đứng thứ 2 trong số các thành viên AEC
và đứng đầu trong số các thành viên TPP về
khả năng nhận được thêm các khoản đầu tư sau
khi ký kết.
Liên quan đến hiệp định AEC, Việt Nam kỳ
vọng sẽ thu hút được nhiều FDI hơn trên cơ sở
là AEC sẽ loại bỏ các hàng rào phi thuế quan,
giảm thuế đến 0% đối với trên 90% các mặt
hàng hiện đang chịu thuế, và mức giảm sẽ còn
được tiếp tục đối với những mặt hàng khác từ
nay đến năm 20181. Liên quan đến TPP, việc
tham gia sẽ giúp Việt Nam hội nhập vào chuỗi
cung ứng toàn cầu cũng như làm tăng khối
lượng thương mại với các nền kinh tế lớn như
Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về mức độ hấp dẫn đầu tư của
Việt Nam so với các nước láng giềng khác, “Việt
Nam” được xếp thứ 2 với 25% ý kiến từ những
người tham gia khảo sát. Vị trí hàng đầu vẫn
thuộc về “Myanmar”, đất nước vẫn được coi là
điểm đến đầu tư mới, đặc biệt sau cuộc tổng
tuyển cử thành công mà Đảng dân chủ cuối
cùng đã giành lại được quyền kiểm soát chính
phủ từ quân đội.
Thứ hạng này cũng tương đồng với kết quả
Khảo sát triển vọng kinh doanh Đông Nam Á
năm 2016 được thực hiện bởi Phòng Thương
mại Hoa Kỳ. Theo đó, đối với Việt Nam, triển
vọng tích cực cho việc thu hút đầu tư là do có
nguồn lực lao động chi phí thấp, an ninh cho
các công dân cùng sự ổn định của hệ thống
chính trị và Chính phủ điều hành. Trong báo
cáo khảo sát này, “Việt Nam” đứng thứ 3, trong
khi “Myanmar” và “Indonesia” lần lượt đứng
thứ nhất và thứ 2.
25%
46%
9%
9%
9%
2%
Việt Nam
My-an-ma
Cam-pu-chia
Lào
Phi-líp-pin
In-đô-nê-sia
Khác
1 BBGV, Ken Atkinson
11%
75%
7%
7%
Tăng mạnh
Tăng
Giữ nguyên
Giảm
Giảm mạnh
DỰ BÁO VỀ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
MỨC ĐỘ HẤP DẪN ĐẦU TƯ, SO SÁNH VỚI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG
NAM Á KHÁC
1 BBGV (by Kenneth Atkinson)
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Những trở ngại trong đầu tư
Môi trường kinh doanh dường như chưa được
cải thiện nhiều vì “Tham nhũng”, “Quan liêu” và
“Thay đổi liên tục trong chính sách kinh tế” tiếp
tục là trở ngại được xếp thứ nhất, thứ 2 và thứ 4
với tỷ lệ chọn lần lượt là 92%, 90% và 82%.
Nhiều năm qua, hành lang pháp lý luôn được
xem là thiếu rõ ràng, việc thực thi thường phụ
thuộc nhiều vào các nghị định và thông tư
hướng dẫn cấp bộ. Bất cập này là nguyên nhân
của việc hiểu và hành xử thiếu nhất quán giữa
các ban ngành, gây tốn kém thời gian và chi phí
cho doanh nghiệp, cũng như tạo cơ hội cho
tham nhũng.
Chính phủ đã có những nỗ lực trong việc phát
hành những văn bản luật và các quy định khác
nhau nhằm mục đích cải thiện môi trường kinh
doanh. Hiện đã có một số cải thiện nhất định
trong thủ tục hành chính như giảm thời gian
đăng ký công ty mới hoặc thanh toán thuế, như
đã nêu trong bản báo cáo khảo sát trước của
chúng tôi. Tuy nhiên, những cải thiện đó vẫn còn
chưa đủ. Áp lực về nhu cầu cải cách triệt để
trong luật pháp ngày càng tăng vì nay Việt Nam
đã trở thành một phần của cộng động kinh tế
khu vực và toàn cầu.
Trong số những trở ngại đầu tư chủ yếu còn có
yếu tố “Chiến lược dài hạn của Ban Giám đốc”
xếp hạng đồng hạng thứ 2, với 90% lựa chọn. Các
doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là các công ty tư
nhân được cho là thường chú trọng vào các hoạt
động ngắn hạn, việc thiếu các kế hoạch phát triển
trung và dài hạn là hiện tượng tương đối phổ
biến. Kế hoạch trung-dài hạn thường thể hiện
định hướng hoạt động của doanh nghiệp cũng
như cho thấy cam kết của Ban Giám đốc đối với
các cổ đông hoặc những nhà đầu tư tiềm năng.
Không có những kế hoạch này, nhà đầu tư sẽ
thấy khó trong việc tìm hiểu chi tiết về đường
hướng của doanh nghiệp và tầm nhìn của đội
ngũ lãnh đạo.
TRỞ NGẠI ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM
10%
22%
22%
35%
18%
20%
48%
62%
48%
60%
50%
55%
49%
62%
42%
30%
42%
18%
28%
10%
33%
18%
10%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nhận định tiêu cực về Việt Nam từ các nhà đầu tư khu vực/toàn cầu
Cơ sở hạ tầng
Năng suất lao động thấp
Chiến lược dài hạn của Ban Giám đốc
Chính sách vĩ mô yếu kém
Thay đổi liên tục trong chính sách kinh tế
Quan liêu/Thủ tục hành chính phức tạp
Tham nhũng
Rất quan trọng
Quan trọng
Ít quan trọng
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
NHỮNG VẤN ĐỀ
CẦN CÂN NHẮC TRONG ĐẦU TƯ
x
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Những cân nhắc trong đầu tư
30%
↑6% Các “quỹ đầu tư tưnhân trong nước”
được cho là cạnh
tranh nhất trong
hoạt động đầu tư
54%
↓3%
“Cải thiện về hoạt
động” tiếp tục là
yếu tố gia tăng giá
trị quan trọng nhất
76%
↑27% “Tăng trưởng kinh tế” được xem như cơ hội
tốt nhất cho đầu tư tư
nhân.
41%
↑7% “Thực phẩm vàĐồ uống” xếp
thứ 2, xét về
mức độ hấp dẫn
đầu tư
51%
↑31% “Bán lẻ” được dựbáo là ngành thu
hút đầu tư nhất
trong 12 tháng tới
14%
↑12% Cạnh tranh từ “thịtrường chứng khoán”
được dự đoán sẽ tăng
lên đáng kể.
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
46%
9%
11%
14%
18%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Cổ phần
hóa doanh
nghiệp
Nhà nước
Giao dịch
mua bán
thứ cấp
Thị trường
chứng
khoán
Thoái vốn
của các
tập đoàn
Công ty tư
nhân/gia
đình
Khác
Nguồn cung các giao dịch đầu tư
Trong khảo sát này, phần lớn người tham gia
kỳ vọng sẽ ở trạng thái “mua ròng” hơn là
“bán ròng” trong năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ
phản hồi lựa chọn “trạng thái mua ròng”
thấp hơn đợt khảo sát trước. Hơn nữa, tỷ lệ
dự báo “trạng thái bán ròng” tăng từ 14%
trong lần khảo sát trước đến 20% trong lần
khảo sát lần này. Việc tăng tỷ lệ “bán ròng”
có thể do các quỹ đã đầu tư từ 3 – 5 năm
mong muốn thoái vốn khỏi các khoản đầu tư.
Cuộc khảo sát Q4-2015 cho thấy có những
thay đổi quan trọng trong nguồn cung các
thương vụ đầu tư. Những người tham gia
khảo sát đang kỳ vọng có nhiều giao dịch từ
“Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” hơn
là từ “Công ty tư nhân /gia đình”. Trong năm
2015, 222 doanh nghiệp nhà nước đã được cổ
phần hóa, nâng tổng số doanh nghiệp đã cổ
phần hóa trong giai đoạn 2011 – 2015 lên 478
công ty 1.
Giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ đặt ra mục
tiêu hoàn thành cổ phần hóa 174 doanh
nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư
tư nhân hy vọng nhiều nguồn cung hơn từ cổ
phần hóa vẫn đang chờ đợi các tên tuổi lớn
như Mobifone, Satra, Bến Thành, EVN, PVN,
TKN, Vinachem, v.v
Các nguồn cung chính còn lại không có thay
đổi so với khảo sát Quý 2 – 2015, “Công ty tư
nhân/gia đình” vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với
18% lựa chọn. Trong khi đó, “Giao dịch mua
bán thứ cấp” ít được ưa chuộng hơn so với ý
kiến của các nhà đầu tư tư nhân vào quý 2
năm 2015.
DỰ BÁO TRẠNG THÁI MUA RÒNG HAY BÁN RÒNG TRONG 12 THÁNG TỚI
NGUỒN CUNG CẤP THƯƠNG VỤ TẠI VIỆT NAM
63%
23%
14%
55%
25%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Mua ròng Cân bằng Bán ròng
Q2/2015
Q4/2015
1 Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, báo cáo ngày 23 tháng 12 năm 2015
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Cạnh tranh trong các giao dịch M&A
3 đối tượng bao gồm “Quỹ đầu tư tư nhân trong
nước”, “Quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài” và “Nhà
đầu tư ngành” tiếp tục là ba nguồn đứng đầu về
cạnh tranh trong các thương vụ, trong đó “Quỹ
đầu tư tư nhân trong nước” và “Nhà đầu tư
ngành” được cho rằng có nhiều cạnh tranh hơn,
trong khi sự cạnh tranh có vẻ giảm sút đối với
“Quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài” (giảm từ 48%
đến còn 25% trong quý 4 năm 2015).
Trong năm 2014, trong khi tất cả các giao dịch lớn
đều có bên mua nước ngoài, khoảng 65% số lượng
giao dịch được thực hiện bởi Quỹ/Công ty nội
địa1. Thực tế này cũng phù hợp với kết quả khảo
sát của chúng tôi, thể hiện ở tỷ lệ phản hồi cao
hơn lựa chọn Quỹ đầu tư trong nước là nguồn
cạnh tranh chính trong các thương vụ đầu tư (tăng
6%, lên mức 30%).
Với số lượng thương vụ vượt trội như trên, chúng
tôi dự đoán vai trò tích cực của các người mua
trong nước sẽ tiếp tục được duy trì trong 12 tháng
tới.
Bên cạnh các đối tượng tham gia nêu trên, những
người trả lời khảo sát cũng hy vọng nhiều cạnh
tranh từ “Thị trường chứng khoán”, theo ý kiến
của 18% số người tham gia lựa chọn (tăng 8% so
với khảo sát trước).
Quỹ đầu tư tư nhân trong nước
Quỹ đầu tư tư nhân Nước ngoài/Quốc
tế
Nhà đầu tư ngành
Thị trường chứng khoán
Công ty tư nhân/gia đình
Khác
30%
27%
25%
14%
2%
2%
DỰ BÁO MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC BÊN MUA TRONG CÁC
THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ TRONG 12 THÁNG TỚI
1 Diễn đàn M&A, báo cáo số liệu năm 2014
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Các yếu tố thành công chủ chốt
YẾU TỐ ĐƯỢC XEM LÀ CƠ HỘI LỚN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN TẠI VIỆT NAM
“Tăng trưởng kinh tế” và “Cơ hội ngành” là hai
yếu tố quan trọng nhất được lựa chọn bởi 76% số
người trả lời. Và “Gia tăng số lượng các cơ hội
đầu tư” chiếm vị trí thứ 3 với 49% lựa chọn.
Đối với yếu tố “Tăng trưởng kinh tế” và “Gia
tăng số lượng các cơ hội đầu tư”, sự phục hồi của
nền kinh tế đã mang đến nhiều cơ hội đầu tư
hơn. Đầu tiên, tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2015
được cải thiện đã thúc đẩy niềm tin của người
tiêu dùng và nhà đầu tư theo đó tạo ra ảnh
hưởng tích cực đến dòng vốn đầu tư tiềm năng.
Để duy trì triển vọng khả quan này, Việt Nam
cần có chiến lược tái cơ cấu để cải tiến toàn bộ
cấu trúc kinh tế – xã hội.
Về mặt nguyên tắc, điều này đã nhận được sự
đồng thuận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc XII trong đó khẳng định quyết tâm cải cách
nền kinh tế trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong
giai đoạn kế tiếp, việc thực thi sẽ cần được quản
lý đầy đủ nhằm đạt được các mục tiêu đầy tham
vọng mà Đại hội Đảng đã đặt ra, bao gồm kiểm
soát hiệu quả các chính sách tiền tệ, cải thiện cơ
sở hạ tầng kinh tế xã hội, tăng cường nguồn lực
nhân công có tay nghề và tạo ra môi trường kinh
doanh thân thiện. Ngoài ra, Việt Nam còn cần
thực hiện các cải cách về mặt thể chế theo như
yêu cầu của các Hiệp định tự do thương mại mà
Việt Nam đã ký kết.
Cùng chiếm vị trí đầu tiên, “Cơ hội ngành” tiếp
tục là một trong các nhân tố thành công được
đánh giá cao nhất. Các thương vụ thành công sẽ
chỉ thuộc về nhà đầu tư có hiểu biết sâu về ngành
và kinh nghiệm trong giao dịch với các công ty
trong nước.
76%
49%
76%
19%
30%
3%
19%
11%
11%
8%
19%
43%
19%
51%
51%
41%
49%
57%
43%
27%
5%
8%
5%
30%
19%
57%
32%
32%
46%
65%
Cơ hội ngành
Gia tăng số lượng các cơ hội đầu tư
Tăng trưởng kinh tế
Thay đổi thế hệ kế thừa của công ty
Cơ hội gia tăng giá trị
Quốc tế hóa các khoản mục đầu tư
Thiếu nguồn vốn thay thế
Tiếp cận nguồn vốn
Hiểu biết về đầu tư tư nhân
Thị trường thoái vốn mạnh
Chart Title
Rất quan trọng
Quan trọng
Ít quan trọng
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
Các yếu tố chính dẫn đến thất bại
YẾU TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN THẤT BẠI CỦA CÁC THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN
Được chọn bởi 75% người tham gia, “Sự khác
biệt trong kỳ vọng về giá” tiếp tục dẫn đầu trong
các nhân tố dẫn đến thất bại trong các thương vụ
đầu tư. “Không cung cấp các thông tin trọng yếu
vào thời điểm cần thiết” xếp ở vị trí thứ 2, với
72% người tham gia khảo sát lựa chọn. Ở vị trí
thứ 3 là “Thay đổi các điều khoản giao dịch”,
chiếm 61% phản hồi.
3 yếu tố trên thường xuyên là các nguyên nhân
hàng đầu dẫn đến thất bại của các thương vụ
đầu tư trong nhiều khảo sát trước đây của chúng
tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy một xu hướng
tương tự trong Báo cáo Đầu tư Tư nhân toàn cầu
2014/2015 của chúng tôi đối với thương vụ M&A
trong vùng và trên thế giới. Mặc dù vậy, kỳ khảo
sát này đã cho thấy một sự cải thiện nhỏ khi tổng
tỷ lệ phản hồi lựa chọn “Rất quan trọng” và
“Khá quan trọng” cho hai yếu tố “Sự khác biệt
trong kỳ vọng về giá” và “Thay đổi điều khoản
giao dịch” đã giảm, lần lượt 9% và 7%.
Một điều đáng chú ý ở kỳ khảo sát lần này là có
sự thay đổi lớn liên quan đến yếu tố “Các nhân
viên chủ chốt thôi việc trong quá trình rà soát”,
với tỷ lệ trả lời tăng từ 16% vào quý 2 năm 2015
lên 30% trong khảo sát quý 4 năm 2015. Điều này
là do thực tế trong nhiều thương vụ, nhất là khi
doanh nghiệp có sự phụ thuộc lớn vào một số
nhân viên chủ chốt, việc các nhân viên chủ chốt
này thôi việc bất ngờ có thể được xem như là sự
tổn thất về giá trị vô hình, gây ảnh hưởng tiêu
cực đến doanh nghiệp, và dẫn đến giao dịch thất
bại.
53%
39%
25%
11%
8%
11%
33%
19%
22%
33%
17%
25%
39%
19%
28%
17%
8%
17%
14%
17%
19%
11%
6%
8%
3%
11%
28%
19%
11%
11%
17%
17%
8%
33%
19%
14%
47%
22%
39%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Sự khác biệt trong kỳ vọng về giá
Không cung cấp các thông tin trọng yếu vào thời điểm cần thiết
Khác biệt văn hóa
Không sẵn sàng hoàn tất giao dịch
Từ chối chia sẻ rủi ro giao dịch
Các nhân viên chủ chốt thôi việc trong quá trình rà soát
Thay đổi các điều khoản của giao dịch
Sự chậm hoàn thành các giao dịch và hạn chế của pháp luật về cấu trúc
giao dịch
Rất quan trọng Khá quan trọng Bình thường Kém quan trọng Rất kém quan trọng
© 2016 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. Bản quyền đã được đăng kí.
41% ↑7%
Thực
phẩm và
đồ uống

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Sẵn sàng cho một làn sóng đầu tư mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *