Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD Lò Đúc chi nhánh ngân hàng Việt Nam thương tín (VietinBank) tại Hà Nội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một loại hình doanh nghiệp không những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. Ở nước ta trước đây, việc phát triển các […]

Read More

Đề tài Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM giai đoạn 2014-2017 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong thời kỳ đổi mới định hướng phát triển Xã hội Chủ nghĩa, các chính sách của nhà nước và sự giao lưu học hỏi từ các cường quốc năm châu đã góp phần làm nước ta ngày một tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hàng hóa trở […]

Read More

Thực trạng công tác kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sức lao động trở thành hàng hóa thì tiền công là yếu tố quyết định rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền công là một nhân tố vật chất quan trọng trong việc kích thích người […]

Read More

Đề tài Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng Nông Nghiệp Nam Định mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Lao động là cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người. Xã hội muốn tồn tại và phát triển được thì phải thường xuyên lặp lại quá trình sản xuất xã hội, làm cho nền kinh tế không ngừng phát triển. Muốn tiếp tục quá trình sản xuất đòi […]

Read More

Đề tài Nâng cao Chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại, cụ thể là Ngân hàng Công thương Hưng Yên mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với sự ra đời và phát triển của thị trường Tài chính ở nước ta, các Ngân hàng thương mại (NHTM) đang từng bước thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong nền kinh tế. Sự lựa chọn đầu tiên của các tổ chức cá nhân khi thiếu vốn là […]

Read More

Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các DNN &V không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với những đặc trưng về quy mô, khả năng linh hoạt trong kinh doanh, các DNN &V đã đáp ứng được nhu cầu đa […]

Read More

Khóa luận Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh NHCT chi nhánh Hoàn Kiếm mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay, DNVVN đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và tận dụng được các nguồn lực như lao động, nguồn tiền mặt nhà rỗi trong dân cư. Các DNVVN được đánh giá là bộ phận năng động, họat động có hiệu quả […]

Read More

Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cùng với các doanh nghiệp lớn tạo thành hệ thống kinh tế hợp lý, có hiệu quả. Các doanh nghiệp này đã được sự hỗ trợ khuyến khích phát triển nhiều mặt của Nhà nước. Tuy nhiên, các doanh […]

Read More