Thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Khái niệm: Thị trường Cổ phiếu là thị trường thực hiện các giao dịch mua bán các loại Cổ phiếu do các Công ty Cổ phần phát hành. Phân loại: Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các cổ phiếu mới phát hành Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch […]

Read More