[block id=”bo-sung-1″]

Nền kinh tế ngày càng phát triển với sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty kinh doanh các lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy các doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn tự có không nhiều và gặp phải nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ thị trường thông qua việc phát hành chứng khoán mà nguồn huy động vốn chủ yếu là vốn vay từ các ngâ hàng thương mại.
Ngân hàng cũng là một hình thức tổ chức doanh nghiệp, hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận. Chính vì vậy khi xem xét cho vay một chủ thể nào đó thì phải nắm rõ được đối tượng khách hàng của mình kinh doanh ngành nghề gì và dự án mà họ sắp kinh doanh có mang lại lợi nhuận và có khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng hay không. Muốn đưa ra có quyết định có nên cho doanh nghiệp vay vốn hay không thì ngân hàng tiến hành thẩm định dự án đầu tư mà doanh nghiệp kinh doanh.
Để tìm hiều rõ hơn trình tự thủ tục cũng như cách thức mà ngân hàng thẩm định dự án của doanh nghiệp nhóm đã thực hiện đề tài :” Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh” nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

tham_dinh_du_an_dau_tu_cua_cong_ty_tnhh_ngo_minh

docx35 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 3045 | Lượt tải: 32download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đề tài
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH NGÔ MINH
MỤC LỤC
MỞ BÀI:
Nền kinh tế ngày càng phát triển với sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty kinh doanh các lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy các doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn tự có không nhiều và gặp phải nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ thị trường thông qua việc phát hành chứng khoán mà nguồn huy động vốn chủ yếu là vốn vay từ các ngâ hàng thương mại.
Ngân hàng cũng là một hình thức tổ chức doanh nghiệp, hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận. Chính vì vậy khi xem xét cho vay một chủ thể nào đó thì phải nắm rõ được đối tượng khách hàng của mình kinh doanh ngành nghề gì và dự án mà họ sắp kinh doanh có mang lại lợi nhuận và có khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng hay không. Muốn đưa ra có quyết định có nên cho doanh nghiệp vay vốn hay không thì ngân hàng tiến hành thẩm định dự án đầu tư mà doanh nghiệp kinh doanh.
Để tìm hiều rõ hơn trình tự thủ tục cũng như cách thức mà ngân hàng thẩm định dự án của doanh nghiệp nhóm đã thực hiện đề tài :” Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh” nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
Tổng quan về dự án đầu tư
Đầu tư:
Khái niệm:
Đầu tư là sự bỏ ra hoặc hy sinh nhân lực, vật lực và tài lực trong hiện tại vào các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau nhằm mục đích sinh lợi trong tương lai.
Phân loại:
a. Phân loại đầu tư theo quan hệ quản lý vốn đầu tư:
– Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý quá trình sử dụng vốn đầu tư.
– Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý quá trình sử dụng vốn, đây còn gọi là đầu tư tài chính.
b. Phân loại đầu tư theo tính chất sử dụng vốn:
– Đầu tư phát triển: là việc bỏ vốn ra nhằm gia tăng giá trị tài sản cả về số lượng và chất lượng
– Đầu tư dịch chuyển: là loại đầu tư mà người có tền mua lại một số cổ phần đủ lớn để nắm quyền chi phối và sở hữu tài sản.
c. Phân loại theo cơ cấu ngành:
– Đầu tư phát triền công nghiệp: là đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm là tư liệu sản xuất hoặc tư liệu tiêu dung phục vụ nhu cầu của chính nó và cho các ngành nghề khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải và cho nhu cầu đời sống con người.
– Đầu tư phát triển nông – lâm – ngư nghiệp: là đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm dung làm nguyên liệu cho ngành công nghiêp chế biến sản phẩm dành cho xuất khẩu và thỏa mãn nhu cầu đời sống cho con người.
– Đầu tư phát triền dịch vụ: là hình thức đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm là dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cho sản xuất và tiêu dung đa dạng cho con người.
– Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: là hình thức đầu tư nhằm hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng các công trình giao thông vận tải, thông tin liên lạc, cấp thoát nước.
d. Phân loại đầu tư theo tính chất đầu tư:
– Đầu tư mới: là đưa toàn bộ số vốn đầu tư để xây dựng một công trình mới, mua sắm và lắp đặt các trang thiết bị mới hoặc đầu tư thành lập một đơn vị sản xuất kinh doanh mới có tư cách pháp nhân riêng.
– Đầu tư mở rộng: Là đầu tư nhằm mở rộng công trình cũ (đang hoạt động) để nâng cao năng suất của công trình cũ hoặc tăng them mặt hàng.
– Đầu tư chiều sâu: Là đầu tư để cải tạo, hiện đại hóa, đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất sản phẩm trên cơ sở công trình hiện có nhằm tăng them công suất hoặc thay đổi mặt hàng, hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc thay đổi tốt hơn môi trường trong khu vực có công trình đầu tư.
Dự án đầu tư
Khái niệm:
Về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được hoach định nhằm các mục tiêu đã xác định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định trong một khoảng thời gian xác định (dự án đầu tư trực tiếp).
Về mặt quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế trong một thời gian dài.
Về mặt kế hoạch hóa: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của một cuộc đầu tư sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội làm tiền đề cho các quyết định đầu tư và tài trợ. Dự án đầu tư là một hoạt động riêng biệt, nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hóa trên nền kinh tế quốc dân.
Một cách tổng quát: Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định (dự án đầu tư trực tiếp).
Phân loại dự án đầu tư:
a. Căn cứ vào mối quan hệ giữa các hoạt động đầu tư:
– Dự án độc lập với nhau: Là những dự án có thể tiến hành đồng thời, có nghĩa là việc ra quyết định lựa chọn dự án này không ảnh hưởng đến việc lựa chọn những dự án còn lại.
– Dự án thay thế nhau (loại trừ): Là những dự án không thể tiến hành đồng thời. Khi quyết định thực hiện dự án này sẽ loại bỏ việc thực hiện dự án kia.
– Dự án bổ sung (phụ thuộc): Các dự án phụ thuộc nhau chỉ có thể thực hiện cùng một lúc với nhau.
b. Căn cứ vào mức độ chi tiết của các nội dung trong dự án:
– Dự án tiền khả thi: Được lập cho những dự án có qui mô đầu tư lớn, giải quyết đầu tư phức tạp và thời gian đầu tư dài. Do đó không thể nghiên cứu tính toán ngay dự án khả thi mà phải qua nghiên cứu sơ bộ, lập dự án sơ bộ. Tác dụng của dự án tiền khả thi là cơ sỏ để chủ đầu tư quyết định có nên tiếp tục ngiên cứu để lập dự án chi tiết hay không.
– Dự án khả thi: Là dự án được xây dựng chi tiết, các giải pháp được tính toán có căn cứ và mang tính hợp lý.
Chu trình của dự án đầu tư
a. Giai đoạn nghiên cứu cơ đội đầu tư:
– Chiến lược phát triển KTXH văn hóa của cả nước, của từng vùng lãnh thổ, chiến lược phát triển SXKD, dịch vụ của ngành, của cơ sở.
– Nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước đối với sản phẩm, dịch vụ cụ thể.
– Hiện trạng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đó trên thị trường trong và ngoài nước.
– Tiềm năng sẵn có và có thể khai thác để thực hiện dự án.
– Những kết quả và hiệu quả sẽ đạt được khi thực hiện dự án.
b. Giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi:
– Tránh những ước tính khá lạc quan về chi phí và lợi ích.
– Nên sử dụng các thông tin thiên lệch về hướng làm giảm bớt lợi ích của dự án hoặc tăng cao mức ước tính về chi phí.
Trong giai đoạn này cần đánh giá:
– Dự án có khả thi về mặt tài chính và kinh tế trong suốt tuổi thọ của dự án.
– Biến chủ yếu ảnh hưởng đến dự án: giá bán sản phẩm, chi phí nhập khẩu
– Những rủi ro có khả năng xảy ra.
– Làm thế nào để giảm bớt rủi ro cho dự án.
c. Giai đoạn nghiên cứu khả thi:
Sử dụng các thông tin sơ cấp để tính toán các biến số chủ yếu của dự án. Cần đặt ra các câu hỏi:
– Dự án có hấp dẫn về mặt tài chính đối với các đối tác có quyền lợi trong dự án hay không? Các đối tác có những động cơ như thế nào để thúc đẩy dự án?
– Mức độ không chắc chắn của các biến số như thế nào?
– Quyết định đầu tư vào các dự án có được đưa ra hay không? Đây là mục tiêu cuối cùng quan trọng nhất ở giai đoạn nghiên cứu khả thi.
d. Giai đoạn xây dựng cơ bản:
– Thiết kế chi tiết:
+ Xác định các hoạt động cơ bản, phân chia nhiệm vụ, xác định nguồn lực dung cho dự án để thực hiện các công việc đó.
+ Xác định rõ cá yêu cầu về kỹ thuật.
+ Lên kế hoạch và thời gian biểu thực hiện dự án và kế hoạch đề phòng bất trắc tổng hợp thành kế hoạch chính thức.
– Thực hiện dự án:
+ Điều phối và phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án.
+ Thành lập nhóm thực hiện dự án bao gồm các nhà chuyên môn và kỹ thuật gia để tiến hành điều phối các nhà chuyên gia tư vấn, các nhà thầu, các nhà cung cấp thiết bị, vật tư
+ Bổ nhiệm quản trị dự án gắn với việc giao trách nhiệm và quyền hạn quản lý dự án một cách rõ rang.
+ Lập thời gian biểu thực hiện dự án cũng như xây dựng quy chế kiểm tra và báo cáo để nắm thông tin cung cấp cho các cấp quản lý để tạo ra quyết định liên quan đến quá trình thực hiện dự án.
+ Ký kết hợp đồng kinh tế.
+ Xây dựng – lắp đặt, tuyển dụng lao động.
+ Nghiệm thu và bàn giao công trình.
e. Giai đoạn đưa dự án vào hoạt động:
– Khoảng thời gian từ khi dự án hoàn thành xong việc xây dựng cơ bản, đưa vào hoạt động đến khi chấm dứt hoạt động.
f. Giai đoạn đánh giá dự án sau hoạt động:
– Đây là giai đoạn kiểm kê đánh giá và xác định giá trị còn lại của tài sản sau một thời gian sử dụng.
g. Giai đoạn thanh lý dự án:
– Đây là giai đoạn ghi nhận những giá trị thanh lý tài sản ở năm cuối cùng trong vòng đời dự án.
Thẩm định dự án đầu tư:
Khái niệm:
Thẩm định dự án đầu tư là một quá trình áp dụng kỹ thuật phân tích toàn diện nội dung dự án đã được thiết lập theo một trình tự hợp lý và theo những tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật để đi đến kết quả chính xác về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển của chủ đầu tư và của quốc gia.
Mục tiêu
Xác định giá trị thực của dự án trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn chấp nhận hoặc với các dự án thay thế khác.
Vai trò
Đối với nhà đầu tư :
+ Thấy được các nội dung của dự án có đầy đủ hay còn thiếu hoặc sai sót ở nội dung nào mà từ đó có căn cứ để chỉnh sửa hoặc bổ sung một cách đầy đủ.
+ Xác định được tính khả thi về mặt tài chính, qua đó biết được khả năng sinh lời cao hay thấp.
+ Biết được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, từ đó nhà đầu tư chủ động có những giải pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế rủi ro một cách thiết thực và có hiệu quả nhất.
Đối với các đối tác đầu tư và các định chế tài chính:
+ Là căn cứ để quyết định có nên góp vốn hay không?
+ Biết được mức độ hấp dẫn về hiệu quả tài chính để có thể an tâm hoặc lựa chọn cơ hội đầu tư tốt nhất co đồng vốn mà mình bỏ ra.
+ Biết được khả năng sinh lời của dự án và khả năng thanh toán nợ từ đó quyết định các hình thức cho vay và mức độ cho vay đối với nhà đầu tư.
+ Biết được khả năng sinh lời của dự án và khả năng thanh toán nợ từ đó quyết định các hình thức cho vay và mức độ cho vay đối với nhà đầu từ.
+ Biết được tuổi thọ của dự án để áp dụng linh hoạt các về lãi suất và thời hạn trả nợ.
– Đối với Nhà nước:
+ Biết được khả năng và mức độ đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
+ Đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học các ưu nhược điểm của dự án để từ đó có căn cứ ngăn chặn những dự án xấu và bảo vệ những dự án tốt không bị loại bỏ.
+ Có căn cứ để áp dụng chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ nhà đầu tư.
Ý nghĩa
– Giúp cho chủ đầu tư chọn được dự án đầu tư tốt nhất.
– Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được sự cần thiết và thích hợp của dự án về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, về công nghệ vốn, ô nhiểm môi trường.
– Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về cho vay hoặc trả nợ.
Quy trình thẩm định dự án đầu tư:
Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại:
Với quy mô cũng như yêu cầu của bài tập, nhóm xin trình bày quy trình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại. Thông thường thì quy trình tổ chức thẩm định dự án đầu tư của NHTM được tiến hành theo các trình tự sau:
Tiếp nhận hồ sơ vay vốn ( bao gồm cả hồ sơ dự án) của khách hàng.
Thực hiện công việc thẩm định
Lập báo cáo kết quả thẩm định dự án đàu tư
Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nội dung thẩm định dự án đầu tư:
Việc thẩm định dự án đàu tư sẽ tập trung, phân tích đánh giá về các khía cạnh hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của các dự án. Các nội dung chính khi thẩm định dự án cần tiến hành phân tích đánh giá gồm:
Thẩm định mục tiêu và khía cạnh pháp lý của dự án
Thẩm định thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của dự án
Thẩm định khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào cho dự án
Thẩm định khía cạnh công nghệ, kỹ thuật của dự án
Thẩm định khía cạnh tổ chưc, thực hiện quản lý dự án
Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án:
Thẩm định tổng mức đầu tư và tính khả thi phương án nguồn vốn
Thẩm định năng lực và khía cạnh tài chính của chủ đầu tư.
Thẩm định dự trù tài chính của Dự án
Thẩm định và phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính
Thẩm định bảng cân đối khả năng trả nợ của dự án
Đánh gái độ an toàn về tài chính của dự án.
Các phương pháp xác định tính khả thi về kinh tế của dự án đầu tư:
Tỷ suất sinh lợi bình quân (Ra):
Tỷ số này cho biết tỷ số giữa lợi nhuạn sau thuế bình quân với tổng vốn đầu tư cho dự án.
Ra=AnCo Trong đó: An là lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm
Co là vốn đầu tư dự án.
Dự án được chấp nhận khi tỷ suất sinh lợi bình quân của nó lớn hơn tỷ suất sinh lợi cần thiết Rq. Nếu tất cả các dự án loại trừ nhau thì dự án có tỷ suất sinh lợi bình quân lớn nhất và lớn hơn Rq sẽ được chọn.
Thời gian hoàn vốn (T):
Phương pháp này chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn đầu tư. Thời gian hoàn vốn đầu tư là khoảng thời gian cần thiết mà dự án tạo ra dòng tiền thu nhập bằng số vốn đầu tư để thực hiện dự án. Để xác định thời gian thu hồi vốn đẩu tư, chúng ta có thể chia ra hai trường hợp:
Trường hợp 1: Nếu dự án đầu tư tạo ra chuỗi tiền tệ thu nhập đều đặn hàng năm thì thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo một công thức đơn giản:
Thời gian thu hồi vốn đầu tư năm= vốn đầu tư ban đầuDòng tiền ròng hằng năm
Trường hợp 2: Dự án tạo ra chuỗi tiền tệ thu nhập không ổn định ở các năm. Thời gian thu hồi vốn được xác định theo cách sau:
– Xác định số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm lần lượt theo thứ tự bằng cách lấy số vốn đầu tư chưa thu hồi ở cuối năm trước trừ đi số thu nhập của năm tiếp đó.
– Khi số vốn đầu tư còn phải thu hồi nhỏ hơn số thu nhập của năm kế tiếp, thì lấy số vốn đầu tư chưa thu hồi chia cho số thu nhập bình quân 1 tháng của năm kế tiếp để tìm ra số tháng còn phải tiếp tục thu hồi vốn đầu tư.
Trên cơ sở tính toán như vậy, tổng hợp lại sẽ xác định được số năm và số tháng thu hồi được vốn đầu tư.
Tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn đầu tư được sử dụng vào việc lựa chọn dự án đầu tư được thực hiện như sau:
Gọi t0 là thời gian thu hồi vốn đầu tư cần đạt được
Nếu Thv > t0: dự án bị loại
Nếu Thv =t0: tùy vào sự quan trọng của dự án mà lựa chọn
Nếu Thv < t0: Nếu là dự án độc lập thì tất cả được lựa chọn.
Nếu là các dự án xung khắc (loại trừ nhau) thì dự án nào có thời hạn thu hồi vốn đầu tư ngắn nhất sẽ được lựa chọn.
Phương pháp giá trị hiện tại thuần NPV
Đây là một trong những phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dựa trên cơ sở xem xét mức sinh lời của dự án có tính đến yếu tố giá trị về mặt thời gian của tiền.
Tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư chủ yếu là giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư. Giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư là số chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các khoản vốn đầu tư đưa lại trong tương lai với giá trị hiện tại của vốn đầu tư bỏ ra.
Trong trường hợp chỉ có giá trị đầu tư ban đầu:
NPV= -Co + i=1nFi(1+k)i
Trong đó :
NPV: Giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư dài hạn của dự án.
k: Tỷ suất sinh lợi cần thiết ( chi phí cơ hội vốn )
n : Số năm của dự án.
Trong trường hợp thực hiện đầu tư ở nhiều thời kỳ trong vòng đời dự án:
NPV= – C0 +i=1n(Fi-Ci)(1+k)i
Như vậy, giá trị hiện tại thuần thể hiện giá trị tăng thêm của khoản đầu tư có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền đầu tư. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của người đầu tư hay chi phí sử dụng vốn.
Việc sử dụng giá trị hiện tại thuần làm tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án được thực hiện như sau:
– Xác định giá trị hiện tại thuần của mỗi dự án đầu tư.
– Đánh giá và lựa chọn dự án:
+ Nếu giá trị hiện tại thuần của dự án là một số âm (NPV < 0 ) thì dự án bị loại bỏ.
+ Nếu giá trị hiện tại thuận của dự án bằng không (NPV = 0 ) thì tuỷ thuộc vào tình hình cụ thể và sự cần thiết của dự án mà doanh nghiệp có thể quyết loại bỏ hoặc chấp thuận dự án.
+ Nếu giá trị hiện tại của dự án là số dương (NPV > 0): nếu trường hợp các dự án là độc lập thì đều có thể chấp thuận. Nếu các dự án thuộc loại loại trừ nhau và đều có thời gian hoạt động như nhau thì dự án nào có giá trị hiện tại thuần dương lớn nhất là dự án được lựa chọn (trong điều kiện không bị giới hạn về khả năng huy động vốn đầu tư).
phương pháp tỉ suất sinh lợi nội bộ IRR:
Tỷ suất doanh lợi nội bộ hay còn gọi là lãi suất hoàn vốn nội bộ là một lãi suất mà với mức lãi suất đó làm cho giá trị hiện tại của các khoản thu trong tương lai do đầu tư đưa lại bằng với giá trị hiện tại của vốn đầu tư. Như vậy, tỷ suất chiết khấu đó làm cho giá trị hiện tại thuần của dự án đầu tư bằng không. Có thể hiểu tỷ suất doanh lợi nội bộ qua công thức sau:
Tỷ suất doanh lợi nội bộ cũng là một trong những đại lượng phản ánh mức sinh lời của dự án đầu tư. Để xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án người ta thường sử dụng hai phương pháp: phương pháp thử, xử lý sai số và phương pháp nội suy.
Theo phương pháp thử và xử lý sai số, việc tìm ra tỷ suất doanh lợi nội bộ về cơ bản được thực hiện như sau:
Trước tiên, tự chọn một lãi suất và sử dụng lãi suất đó làm tỷ lệ chiết khấu để tìm giá trị hiện tại của các khoản thu và giá trị hiện tại của vốn đầu tư.
Tiếp theo, xác định giá trị hiện tại thuần của dự án. Nếu giá trị này bằng 0 thì lãi suất vừa chọn chính là tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án. Nếu giá trị hiện tại thuần lớn hơn không (NPV>0) thì tiếp tục thử lại bằng cách nâng mức lãi suất tự chọn lên. Ngược lại, nếu giá trị hiện tại thuần nhỏ hơn không (NPV < 0) thì phải hạ mức lãi suất tự chọn xuống, tiếp tục làm như vậy cho đến khi chọn được một lãi suất làm cho giá trị hiện tại thuần bằng 0 hoặc xấp xỉ bằng 0 thì lãi suất đó là tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án.
Theo phương pháp nội suy, việc xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn một lãi suất r1, sao cho với lãi suất này xác định được giá trị hiện tại thuần của dự án là một số dương (NPV1>0) .
Bước 2: Tiếp tục chọn một lãi suất r2, sao cho với lãi suất này tìm được giá trị hiện tại thuần của dự án là một số âm (NPV1<0) .
Bước 3: Tìm tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án. Trong phần trên đã xác định được:
+ Lãi suất r1 mà với r1 thì NPV1 > 0
+ Lãi suất r2 mà với r2 thì NPV2 < 0
Như vậy, tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR) nằm trong khoảng r1 và r2 và được xác định theo công thức:
Ngoài hai phương pháp đã nêu, người ta còn có thể xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ bằng phương pháp vẽ đồ thị.
Việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư bằng phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR) được thực hiện theo trình tự sau:
– Xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án đầu tư.
– Đánh giá và lựa chọn dự án: Khi sử dụng tỷ suất doanh lợi nội bộ làm tiêu chuẩn chủ yếu xem xét chấp nhận hay loại bỏ dự án, thông thường người ta dựa trên cơ sở so sánh tỷ suất doanh lợi nội bộ với tỷ lệ chiết khấu thông thường khi hiện tại hoá giá trị dự án mà thường là chi phí sử dụng vốn cho dự án (r) chẳng hạn như lãi suất vay vốn. v.v… và cần phân biệt ba trường hợp sau:
Trường hợp 1: nếu IRR< r thì cần loại bỏ phương án.
Trường hợp 2: nếu IRR< r thì tuỳ theo điều kiện cụ thể và sự cần thiết của dụ án mà doanh nghiệp có thể quyết định chấp nhận hay loại bỏ phương án.
Trường hợp 3: nếu IRR > r
+ Nếu đây là dự án độc lập thì dự án được chấp thuận.
+ Nếu là các dự án thuộc loại loại bỏ lẫn nhau, thì chọn dự án có tỷ suất doanh lợi nội bộ cao nhất.
Phương pháp chỉ số sinh lời PI:
Chỉ số sinh lời cũng là một thước đo khả năng sinh lời của một dự án đầu tư, có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền tệ.
Chỉ số sinh lời được tính bằng tỷ lệ giữa giá

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *