[block id=”bo-sung-1″]


IV. Cách tiến hành
1/ Đo đường kính lỗ Ø31H8 = Ø〖31〗^(+0,039)
– Sử dụng panme 2 tiếp điểm để đo.
– Dùng panme đo nhiều lần kích thước đường kính lỗ ở các vị trí khác nhau AA’, BB’, CC’ khác nhau theo chu vi.
– Ghi kết quả giá trị đo vào bảng số liệu.
2/ Đo đường kính lỗ Ø25F8 = 〖”Ø2″ 5〗_(+0.02)^(+0.053)
– Sử dụng panme đo lỗ 3 tiếp điểm.
– Hiệu chỉnh panme với vòng lỗ tích hợp.
– Dùng panme đo nhiều lần kích thước đường kính lỗ các vị trí khác nhau AA’, BB’, CC’ khác nhau theo chu vi.
– Ghi kết quả giá trị đo vào bảng số liệu.

Bạn đang xem nội dung tài liệu Thí nghiệm đo lường cơ khí – Bài 2: Đo kích thước lỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thí nghiệm đo lường cơ khí – Bài 2: Đo kích thước lỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *