[block id=”bo-sung-1″]

Hải Dương là một thành phố đang trên đà phát triển, nằm trong tam giác vàng
kinh tế của miền bắc do đó Hải D-ơng có điều kiện rất thuận lợi để phát triển về kinh
tế, văn hoá.Trong nhiều năm gần đây, trên đà phát triển chung của cả n-ớc, Hải D-ơng
liên nâng cấp cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng. Ngoài việc xây dựng các trung
tâm th-ơng mại, văn phòng làm việc cao tầng. thì nhu cầu về nhà ở là một trong
những nhu cầu cấp thiết đối với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thành phố.
“ Chung cư cao tầng Gia Lộc” – Là một công trình đ-ợc xây dựng mới
trong quy hoạch của khu đô thị mới phía Tây của thành phố. Công trình đ-ợc
xây dựng trong tổng thể gồm nhiều nhà cao tầng mới đ-ợc xây dựng tạo nên một
dáng vẻ hiện đại, độc đáo và hài hoà cho cả khu vực.
Chiều cao tổng thể của công trình là 34.4m bao gồm t ầng hầm, 9 tầng nổi
và 1 tầng mái. Mặt bằng công trình là một khối hình chữ nhật42x20.7(m).

thiet_ke_xay_dung_chung_cu_cao_tang_gia_loc_tinh_hai_duong

pdf206 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế xây dựng – Chung cư cao tầng Gia Lộc tỉnh Hải Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 4
Lời nói đầu
Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng là một công trình đầu tiên mà ng-ời sinh viên
đ-ợc tham gia thiết kế. Mặc dù chỉ ở mức độ sơ bộ thiết kế một số cấu kiện, chi tiết
điển hình. Nh-ng với những kiến thức cơ bản đã đ-ợc học ở những năm học qua, đồ án
tốt nghiệp này đã giúp em tổng kết, hệ thống lại kiến thức của mình.
Để hoàn thành đ-ợc đồ án này, em đã nhận đ-ợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các
thầy h-ớng dẫn chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ
cho đồ án cũng nh- cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
của mình đối với sự giúp đỡ quý báu của các thầy h-ớng dẫn :
Thầy TH.S. Trần Dũng
Thầy THS.Trần Anh Tuấn
Thầy THS.Ngô Văn Hiển
Cũng qua đây em xin đ-ợc tỏ lòng biết ơn đến các thầy nói riêng cũng nh- tất cả
các cán bộ nhân viên trong tr-ờng Đại học Dân Lập Hải Phòng và đặc biệt của khoa
Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp nói riêng vì những kiến thức em đã đ-ợc tiếp thu
d-ới mái tr-ờng Đại Học Dân Lập HảI Phòng
Quá trình thực hiện đồ án tuy đã cố gắng học hỏi, xong em không thể tránh khỏi
những thiếu sót do ch-a có kinh nghiệm thực tế, em mong muốn nhận đ-ợc sự chỉ bảo
của các thầy cô trong khi chấm đồ án và bảo vệ đồ án của em.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hải Phòng, tháng 8 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Đức Trung
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 5
Mục lục
Ch-ơng 1:Giới thiệu chung ………………………………………………. 1
1.1.Giới thiệu công trình 1
1.2.Giải pháp về kiến trúc 1
1.2.1.Giải pháp mặt bằng 1
1.2.2.Giải pháp mặt đứng 1
1.2.3.Giải pháp thông gió công trình 1
1.2.4.Giải pháp thông gió, chiếu sáng 2
1.2.5.Giải pháp cấp điện trong công trình 2
1.2.6.Giải pháp cấp n-ớc 2
1.2.7.Giải pháp thoát n-ớc 2
1.2.8.Giải Pháp sử lý rác thải 2
1.2.9.Hệ thống phòng hoả và cứu hoả 3
1.2.9.1.Hê thống báo cháy 3
1.2.9.2.Hệ thống cứu hoả 3
1.2.10.Hê thống chống sét và nối đất 3
Ch-ơng2:lựa chọn giải pháp kết cấu 4
2.1.Giải pháp kết cấu 4
2.1.1.Sơ bộ ph-ơng án kết cấu 4
2.1.1.1.Phân tích các dạng kết cấu 4
2.1.2Ph-ơng pháp tính toán hệ kết cấu 5
2.1.2.1.Sơ đồ tính 5
2.1.3.Lựa chọn ph-ơng án móng 6
2.1.3.1.Ph-ơng án móng nông 6
2.1.3.2.Ph-ơng án móng cọc(cọc ép) 6
2.1.3.3.Ph-ơng án cọc khoan nhồi 6
2.1.4.Sơ bộ kích th-ớc tiết diện 7
2.1.4.1.Chọn kích th-ớc tết diện sàn 7
2.1.4.2.Chọn kích th-ớc tiết diện dầm 7
2.1.4.3.Chọn kích th-ớc tiết diện cột 7
2.2.Xác định tải trọng 11
2.2.1.Tĩnh tải 11
2.2.1.1.Trọng l-ợng bản thân của sàn, dầm, t-ờng 11
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 6
2.2.1.2.áp lực đất chủ động tác dụng lên t-ờng tầng hầm 12
2.2.1.3.Cơ sở lý thuyết xác định tải trọng truyền vào khung 13
2.2.1.4.Xác định tĩnh tải tầng mái 13
2.2.1.5.Xác định tĩnh tải tầng điển hình 16
2.2.1.6.Xác định tĩnh tải tầng 1 18
2.2.2.Tính toán hoạt tải 20
2.2.2.1.Xác định hoạt tải tác dụng lên từng tầng 20
2.2.2.2.Xác định hoạt tải tầng mái 21
2.2.2.3.Xác định hoạt tải tầng điển hình 22
2.2.2.4.Xác định hoạt tải tầng 1 22
2.2.3.Xác định hoạt tải gió truyền vào khung 6-6 23
2.2.4.Lập sơ đồ các tr-ờng hợp tải trọng 24
2.3.Tính toán nội lực cho kết cấu công trình bằng ch-ơng trinh sap 30
2.3.1.Tính toán cho khung 6-6 30
2.3.2.Bảng tổ hợp nội lực 30
2.3.3.Kiết xuất biểu đồ nội lực 35
2.4.Tính toán khung dọc 36
2.4.1.Xác định tải trọng 36
2.4.1.1.Xác định tĩnh tải tầng mái 36
2.4.1.2.Xác định tĩnh tải tầng điển hình 38
2.4.1.3.Xác định hoạt tải tầng mái 41
2.4.1.4.Xác định hoạt tải tầng 1 43
2.4.2.Xác định hoạt tải gió truyền vào khung F-F 45
2.5. Tính toán nội lực cho kết cấu công trình bằng ch-ơng trinh sap 52
2.5.1. Tính toán cho khung F-F 52
2.5.2.Bảng tổ hợp nội lực 52
Ch-ơng3:Tính toán sàn 55
3.1.Tính toán ô sàn S1 tầng mái 55
3.1.1.Số liệu tính toán 55
3.1.2.Tải trọng 55
3.1.3.Nội lực 56
3.1.4.Tính toán cốt thép 57
3.1.4.1.Tính toán cốt thép chịu mômen d-ơng M1 M2 57
3.1.4.2.Tính toán cốt thép chịu mômen âm MA1 Â2 57
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 7
3.2.Tính toán ô sàn S1 tầng mái 58
3.2.1.Số liệu tính toán 58
3.2.2.Tải trọng 59
3.2.3.Nội lực 59
3.2.4.Tính toán cốt thép 60
3.2.4.1.Tính toán cốt thép chịu mômen d-ơng M1 M2 60
3.2.4.2.Tính toán cốt thép chịu mômen âm MA1 Â2 61
Ch-ơng4: Tính toán dầm 64
4.1.Tính cốt thép dầm chính 64
4.1.1.Tính cốt thép dầm nhịp AC tầng mái 64
4.1.1.1.Tiết diện I-I 64
4.1.1.2.Tiết diện II-II 65
4.1.2.Tính cốt dọc dầm nhịp BC tầng mái 66
4.1.2.1.Tính cho tiết diện 1-1 66
4.1.3.Tính cốt dọc dầm công sôn 67
4.1.4.Tính cốt thép dầm nhịp AC tầng hầm 68
4.1.4.1. Tiết diện I-I 68
4.1.4.2. Tiết diện II-II 69
4.1.4.3.Tính cốt đai 70
4.1.5.Tính cốt dọc dầm nhịp BC tầng hầm 70
4.1.6.Tính cốt dọc dầm nhịp AC tầng điển hình 71
4.1.6.1. Tiết diện I-I 71
4.1.6.2. Tiết diện II-II 72
4.1.6.3.Tính cốt đai 73
4.1.7.Tính cốt dọc dầm nhịp BC điển hình 70
4.1.8.Tính cốt treo 74
4.2.Tính cốt thép dầm khung dọc 74
4.2.1.Tính cốt thép dầm tầng 1(cấu kiện 102) 75
4.2.2.Tính cốt thép dầm tầng 1(cấu kiện 144) 77
Ch-ơng 5:Tinh toán cột 80
5.1.Số liệu đầu vào 80
5.2.Nguyên lý tính toán 80
5.3.Kết quả tính toán cốt thép cột 82
5.3.1.Tính toán cốt thép tầng 8 82
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 8
5.3.2.Tính toán cốt thép tầng 5 88
5.3.4.Tính toán cốt thép cột tầng hầm 100
Ch-ơng 6:Tính toán cầu thang 106
6.1Số liệu tính toán 106
6.1.1.Tính toán bản thang 107
6.2.Tính toán cốn thang 109
6.2.1.Giá trị tinh toán 109
6.2.2.Tính toán cốt chịu lực 110
6.2.3.Tính toán cốt đai 111
6.3.Tính toán chiếu nghỉ 111
6.3.1.Tải trọng tác dụng 112
6.3.2.Tính toán cốt chịu lực 112
6.4.Tính toán dầm thang 113
6.4.1.Số liệu tính toán 113
6.4.2.Tính toán cốt chịu lực 114
Ch-ơng 7: Tính toán móng điển hình
7.1.Đặc điểm địa chất 116
7.1.1.Tải trọng 117
7.1.2.Chọn loại cọc và biện pháp thi công 117
7.1.3.Xác định sức chịu tải của cọc đơn 117
7.1.3.1.Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 117
7.1.3.2.Sức chịu tải của cọc theo đất nền 117
7.1.4.Xác định số cọc và bố trí 119
7.1.5.Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 121
7.1.6.Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 125
Ch-ơng 8: Thi công phần ngầm 127
8.1.Thi công cọc 127
8.1.1.Biện pháp kỹ thuật đào hố móng 127
8.1.1.1.Chọn ph-ơng án thi công đất 127
8.1.1.2.Tính toán khối l-ợng đất đào 127
8.1.1.3.Tính toán nhân lực thi công đào đắp đất bằng thu công 130
8.1.1.4.Biện pháp đào đất 130
8.1.1.5.Một số biện pháp an toàn khi đào đất 130
8.1.2.Thi công ép cọc 132
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 9
8.1.2.1.Ưu nh-ợc điểm của ph-ơng pháp ép cọc 132
8.1.2.2.Chọn máy ép cọc 133
8.1.2.3.Chọn đối trọng 133
8.1.2.4.Tiến hành ép cọc 136
8.1.2.5.Kết thúc công việc ép cọc 139
8.1.3.Thi công bê tông móng 139.
8.1.3.1.Công tác chuẩn bị 139
8.1.3.2.Tính toán khối l-ợng bê tông móng 139
8.1.3.3.Tính toán ván khuôn cho đài móng 140
8.1.3.4.Đổ bê tông lót móng 142
8.1.3.6.Lắp dựng cốt thép 143
8.1.3.7.Nghiệm thu cốt thép 143
8.1.3.8.Lắp dựng copha móng 143
8.1.3.9.Công tác đổ bê tông móng 143
8.1.3.10.Đổ bê tông đài cọc 144
8.1.3.11.Đổ bê tông móng và giằng móng 149
8.1.3.12.Thi công phá đầu cọc 149
8.1.3.13.Thi công lấp đất hố móng 150
Ch-ơng 9: Thi công phần thân và hoàn thiện 151
9.1.Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân 151
9.1.1.Thi công cột 151
9.1.1.1.Xác định vị trí trục và tim cột 151
9.1.1.2.Gia công lắp dựng côt thép cột 151
9.1.1.3.Gia công lắp dựng copha cột 151
9.1.2.Thi công sàn 153
9.1.2.1.Gia công, lắp dựng ván khuôn cốt thép dầm 153
9.1.2.2.Đổ bê tông dầm sàn 154
9.1.2.3.Bảo d-ỡng bê tông 155
9.1.2.4.Tháo dỡ ván khuôn 155
9.1.2.5.Các khuyết tật của bê tông và cách khắc phục 156
9.2.Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống 157
9.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho cột 157
9.2.1.1.Tính toán ván khuôn 157
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 10
9.2.1.2.Chọn cây chống cho cột 157
9.2.2.Thiết kế ván khuôn cây chống dầm, sàn 160
9.2.2.1.Cây chống xà gồ 160
9.2.2.2.Kiểm tra độ võng của copha sàn 160
9.2.2.3.Kiểm tra các thanh trên 162
9.2.2.4.Kiểm tra các thanh đà trên 162
9.2.2.5.Kiểm tra các thanh đà d-ới 163
9.2.2.6.Chọn và kiểm tra cây chống 163
9.2.2.7.Thiết kế ván khuôn dầm 164
9.2.2.8.Kiểm tra độ võng cho ván khuôn đáy dầm 164
9.3.Kỹ thuật thi công đối với các công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông 166
9.3.1.Đối với ván khuôn 166
9.3.2.Đối với cốt thép 167
9.3.3.Đối với bê tông 167
9.4.Chọn cần trục 168
9.4.1.Chọn cần trục tháp 168
9.4.2.Chọn máy vận thăng 169
9.5.Cọn ph-ơng tiện thi công bê tông 170
9.6.Kỹ thuật xây trát, ốp lát, hoàn thiện 170
9.6.1.Công tác xây 170
9.6.2Công tác hệ thống điện ngầm 170
9.6.3.Công tác trát 171
9.6.4.Công tác lát nền 171
9.6.5.Công tác lắp cửa 172
9.6.6.Công tác khác 172
9.7.An toàn lao động 172
9.7.1.Biện pháp an toàn khi đổ bê tông 172
9.7.2.Biện pháp an toàn khi hoàn thiện 173
9.7.3.Biện pháp an toàn khi sử dụng máy 173
9.7.4.Công tác vệ sinh môi tr-ờng 173
Ch-ơng 10: Tổ chức thi công
10.1.Lập tiến độ thi công công trình 174
10.1.1.Tính toán nhần lực phục vụ thi công 174
10.2.Tổng mặt bằng thi công 179
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 11
10.2.1.Xác định diện tích kho bãi chứa vật liệu 179
10.2.2.Tính toán dân số công tr-ờng 182
10.2.3.Tính toán điện tạm thời cho công trình 183
10.2.4.Tính toán cung cấp n-ớc tạm cho công trình 183
10.3.An toàn lao động 186
10.3.1.An toàn lao động trong công tác hố móng 186
10.3.2.An toàn lao động trong công tác ván khuôn, dàn giáo 186
10.3.3.An toàn lao động trong công tác cốt thép 187
10.3.4.An toàn lao động trong công tác bê tông 187
Ch-ong 11: Lập dự toán 189
11.1.Cơ sở lập dự toán 189
11.2.Bảng dự toán chi tiết 189
Ch-ơng 12: Kết luận và kiến nghị 193
12.1.Kết luận 193
12.1.1.Kiến trúc 193
12.1.2.Kết cấu 193
12.1.3.Thi công 194
12.2.Kiến nghị 194
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 12
Ch-ơng1:
Giới thiệu chung
Giới thiệu công trình
Hải D-ơng là một thành phố đang trên đà phát triển, nằm trong tam giác vàng
kinh tế của miền bắc do đó Hải D-ơng có điều kiện rất thuận lợi để phát triển về kinh
tế, văn hoá.Trong nhiều năm gần đây, trên đà phát triển chung của cả n-ớc, Hải D-ơng
liên nâng cấp cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng. Ngoài việc xây dựng các trung
tâm th-ơng mại, văn phòng làm việc cao tầng… thì nhu cầu về nhà ở là một trong
những nhu cầu cấp thiết đối với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thành phố.
“ Chung cư cao tầng Gia Lộc” – Là một công trình đ-ợc xây dựng mới
trong quy hoạch của khu đô thị mới phía Tây của thành phố. Công trình đ-ợc
xây dựng trong tổng thể gồm nhiều nhà cao tầng mới đ-ợc xây dựng tạo nên một
dáng vẻ hiện đại, độc đáo và hài hoà cho cả khu vực.
Chiều cao tổng thể của công trình là 34.4m bao gồm tầng hầm, 9 tầng nổi
và 1 tầng mái. Mặt bằng công trình là một khối hình chữ nhật42x20.7(m).
Sự phân chia từng căn hộ của các tầng điển hình cũng nh- khu th-ơng mại, siêu
thị ở tầng 1 đ-ợc bố trí thuận tiện, hợp lý, công năng sử dụng cao, đảm bảo phục vụ tốt
nhất cho cuộc sống của từng hộ gia đình ở đây.
Các giải pháp về kiến trúc
Giải pháp mặt bằng.
Mặt bằng của công trình là 1 đơn nguyên liền khối hình chữ nhật có kích th-ớc
42×20.7(tính theo trục định vị). Tổng chiều cao của công trình là 34.4m bao gồm 1tầng
hầm phục vụ khu để xe, các ph-ơng tiên giao thông và máy móc.Tầng hầm đ-ợc bố trí
sao cho thông thoáng nhất, đảm bảo thuận tiện cho đi lại trên mặt bằng tầng hầm. Trên
mặt bằng đ-ợc bố trí 2 lồng thang máy và 2 cầu thang bộ đảm bảo cho giao thông theo
ph-ơng đứng đ-ợc thuận tiện, đáp ứng yêu cầu công năng trong công trình.
Trên các mặt bằng điển hình đ-ợc thiết kế công năng cho các hộ gia đình thuê.
Mỗi mặt bằng bố trí 8 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình có diện tích xấp xỉ 70m2-80m2 bao
gồm 1phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh.
Giải pháp mặt đứng.
Công trình có bốn mặt tiếp giáp với thiên nhiên nên cả 4 phía đều có các ban
công vaf cửa sổ nhằn tạo dáng kiến trúc đẹp, tạo sự biến đổi hợp lý theo ph-ơng đứng.
Các ban công, các chi tiết tạo dáng kiến trúc đ-ợc bố trí thẳng hàng tạo nên sự đồng
điệu theo ph-ơng đứng.
Giải pháp giao thông trong công trình.
Theo ph-ơng đứng : bố trí 2 lồng thang máy và 2 cầu thang bộ đảm bảo thuận
tiện cho đi lại. Theo ph-ơng ngang : có hành lang ở giữa đảm bảo đ-ợc giao thông theo
chiều ngang. Khu cầu thang đ-ợc bố trí thuận lợi cho việc đi lại và lên xuống giữa các
tầng cũng nh- đảm bảo thoát ng-ời trong tr-ờng hợp có hoả hoạn xảy ra.
Giải pháp thông gió, chiếu sáng
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 13
Hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 20 – 40 lux. Đặc biệt là đối với hành lang
giữa cần phải chiếu sáng cả ban đêm và ban ngày để đảm bảo giao thông cho việc đi
lại.Toàn bộ các căn hộ đều cố đ-ờng điện ngầm và bảng điện riêng. Đối với các phòng
có thêm yêu cầu chiếu sáng đặc biệt thì đ-ợc trang bị các thiết bị chiếu sáng cấp cao.
Trong công trình các thiết bị cần thiết phải sử dụng đến điện năng :
+Các loại bóng đèn: Đèn huỳnh quang, đèn sợi tóc, đèn đọc sách, đèn ngủ.
+Các loại quạt trần, quạt treo t-ờng, quạt thông gió.
+Máy điều hoà cho một số phòng.
Các bảng điện, ổ cắm, công tắc đ-ợc bố trí ở những nơi thuận tiện, an toàn cho
ng-ời sử dụng, phòng tránh hoả hoạn trong quá trình sử dụng.
Các căn hộ đều có hệ thống cửa kính lấy sáng và thông gió cũng nh- hệ thống
ban công đảm bảo độ thông thoáng cho các phòng của từng căn hộ.
Giải pháp cấp điện trong công trình.
Toàn công trình cần đ-ợc bố trí một buồng phân phối điện ở vị trí thuận lợi cho
việc đặt cáp điện ngoài vào và cáp điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện bên
trong công trình. Buồng phân phối này đ-ợc bố trí ở phòng kỹ thuật.
Từ trạm biến thế ngoài công trình cấp điện cho buồng phân phối trong công trình
bằng cáp điện ngầm d-ới đất. Từ buồng phân phối điện đến các tủ điện các tầng, các
thiết bị phụ tải dùng cáp điện đặt ngầm trong t-ờng hoặc trong sàn.
Trong buồng phân phối, bố trí các tủ điện phân phối riêng cho từng tầng của công
trình, nh- vậy để dễ quản lí, theo dõi sự sử dụng điện trong công trình.
Bố trí một tủ điện chung cho các thiết bị, phụ tải nh-: trạm bơm, điện cứu hoả tự
động, thang máy.
Dùng Aptomat để khống chế và bảo vệ cho từng đ-ờng dây, từng khu vực, từng
phòng sử dụng điện.
Giải pháp cấp n-ớc.
N-ớc từ hệ thống cấp n-ớc chính thành phố đ-ợc nhận vào bể đặt tại tầng hầm
của công trình.
N-ớc từ bể đ-ợc bơm lên các tầng trên vào các thiết bị nhờ các máy bơm tự động.
Giải pháp thoát n-ớc.
N-ớc thải sinh hoạt, n-ớc m-a đ-ợc thu vào sênô, các ống dẫn đ-a qua hệ thống
xử lý sơ bộ rồi mới đ-a vào hệ thống thoát n-ớc thành phố đảm bảo yêu cầu vệ sinh
môi tr-ờng.
Giải pháp xử lý rác thải.
Rác thải đ-ợc thu vào các thùng rác đặt trong từng căn hộ và đ-ợc đổ vào hệ
thống thoát rác qua các cửa đổ rác của mỗi tầng.
Hệ thống phòng hoả và cứu hoả.
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 14
Hệ thống báo cháy :
Thiết bị phát hiện báo cháy đ-ợc bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở nơi công cộng
của mỗi tầng. Mạng l-ới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy. Khi phát hiện có
cháy, phòng bảo vệ và quản lý sẽ nhận đ-ợc tín hiệu và kịp thời kiểm soát khống chế
hoả hoạn cho công trình.
Hệ thống cứu hoả :
N-ớc: Đ-ợc lấy từ bể ngầm và các họng cứu hoả của khu vực. Các đầu phun n-ớc
đ-ợc bố trí ở từng tầng theo đúng tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, ở từng
phòng đều bố trí các bình cứu cháy khô.
Thang bộ: Đ-ợc bố trí cạnh thang máy và có kích th-ớc phù hợp với tiêu chuẩn
kiến trúc và thoát hiểm khi có hoả hoạn hay các sự cố khác.
Hệ thống chống sét và nối đất.
Hệ thống chống sét gồm: kim thu lôi, hệ thống dây thu lôi, hệ thống dây dẫn
bằng thép, cọc nối đất, tất cả đ-ợc thiết kế theo đúng qui phạm hiện hành.
Toàn bộ trạm biến thế, tủ điện, thiết bị dùng điện đặt cố định đều phải có hệ
thống nối đất an toàn, hình thức tiếp đất : dùng thanh thép kết hợp với cọc tiếp đất.
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 15
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 16
Ch-ơng 2:
Lựa chọn giải pháp kết cấu
Giải pháp kết cấu
Sơ bộ ph-ơng án kết cấu :
Phân tích các dạng kết cấu
Trong kết cấu công trình hệ sàn có ảnh h-ởng rất lớn tới sự làm việc không gian
của kết cấu. Việc lựa chọn ph-ơng án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Do vậy, cần
phải có sự phân tích đúng để lựa chọn ra ph-ơng án phù hợp với kết cấu của công
trình.
Sàn s-ờn toàn khối:
Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn.
Ưu điểm: Tính toán đơn giản, đ-ợc sở dụng phổ biến ở n-ớc ta với công nghệ thi
công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công.
Nh-ợc điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi v-ợt khẩu độ lớn,
dẫn đến chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi
chịu tải trọng ngang và không tiết kiệm chi phí vật liệu.Không tiết kiệm không gian sử
dụng.
Sàn ô cờ:
Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai ph-ơng, chia bản sàn thành các
ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các dầm không
quá 2 m.
Ưu điểm: Tránh đ-ợc có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm đ-ợc không gian
sử dụng và có kiến trúc đẹp , thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và
không gian sử dụng lớn nh- hội tr-ờng, câu lạc bộ.
Giảm đ-ợc chiều dày bản sàn
Trang trí mặt trần dễ dàng hơn
Nh-ợc điểm: Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bằn sàn quá
rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh đ-ợc những hạn
chế do chiều cao dầm chính phải cao để giảm độ võng.
Sàn không dầm (sàn nấm):
Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột làm mũ cột để đảm bảo liên kết
chắc chắn và tránh hiện t-ợng đâm thủng bản sàn.
Ưu điểm:
Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đ-ợc chiều cao công trình
Tiết kiệm đ-ợc không gian sử dụng
Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (6 8 m) và rất kinh tế với những
loại sàn chịu tải trọng >1000 kg/m2.
Đồ án tốt nghiệp Chung c- 9 tầng Gia Lộc – Hải D-ơng
Nguyễn Đức Trung – Lớp XDL501 Trang 17
Nh-ợc điểm:
Tính toán phức tạp
Thi công khó vì nó không đ-ợc sử dụng phổ biến ở n-ớc ta hiện nay, nh-ng với
h-ớng xây dựng nhiều nhà cao tầng, trong t-ơng lai loại sàn này sẽ đ-ợc sử dụng rất
phổ biến trong việc thiết kế nhà cao tầng.
Kết luận:
Căn cứ vào:
Đặc điểm kiến trúc, công năng sử dụng và đặc điểm kết cấu của công trình
Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên
Tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn và đ-ợc sợ đồng ý của thầy giáo
h-ớng dẫn
Ta chọn chọn ph-ơng án sàn ô cờ để thiết kế cho công trình.
Ph-ơng pháp tính toán hệ kết cấu:
Sơ đồ tính:
Sơ đồ tính là hình ảnh đơn giản hoá của công trình, đ-ợc lập ra chủ yếu nhằm
hiện thực hoá khả năng tính toán các kết cấu phức tạp. Nh- vậy với cách tính thủ công,
ng-ời thiết kế buộc phải dùng các sơ đồ tính toán đơn giản, chấp nhận việc chia cắt kết
cấu thành các phần nhỏ hơn bằng cách bỏ qua các liên kết không gian. Đồng thời sự
làm việc của vật liệu cũng đ-ợc đơn giả

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thiết kế xây dựng – Chung cư cao tầng Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *