[block id=”bo-sung-1″]

* Kế toán trưởng: có trách nhiệm nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty, tổng hợp báo cáo kinh doanh theo kỳ cho Giám đốc, giúp Giám đốc ra quyết định về giá cả sản phẩm, cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhất.
* Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản, văn thư hành chính, thực hiện chế độ chính sách, công tác đời sống nhân viên, tạo mối quan hệ hoà đồng, đoàn kết giữa các nhân viên trong công ty. Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở. Ngoài ra, trưởng bộ phận nhân sự còn tổ chức thanh tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức nhân sự thường kỳ cho Giám đốc.
* Trưởng phòng kinh doanh: Được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm phối hợp điều hoà tổ chức sản xuất – kinh doanh, hướng dẫn, kiểm tra công việc kinh doanh. Từ đó đảm bảo công việc kinh doanh được vận hành tốt. Ngoài ra, một nhiệm vụ rất quan trọng của Trưởng phòng kinh doanh là nghiên cứu thị trường, tìm ra được các chiến lược kinh doanh mới và hiệu quả, phát triển kênh bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn. Do công ty còn nhỏ nên đội chưa có phòng kế hoạch riêng chuyên trách, vì vậy phòng kinh doanh còn chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty.

thuc_te_cong_tac_ke_toan_tai_cong_ty_co_phan_xay_dung

doc163 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 17download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ – CÔNG NGHỆ VICET
KHOA KẾ TOÁN
———d&c———
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MAI DUNG
Học sinh thực hiện : LÊ THỊ THẢO
Lớp : KTV6
Khóa học: 2012 – 2015
THANH HÓA, THÁNG 10 NĂM 2015
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Thanh Hoá, ngày tháng năm 201
Giảng viên
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
Thanh Hoá, ngày tháng năm 201
Giảng viên
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường 2
Sơ đồ 1.2: Phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường 5
Sơ đồ 1.2:Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật kí chung 11
Sơ đồ 2.1.1: Sơ đồ quy trình kế toán tiền mặt 19
Sơ đồ 2.2.1: Sơ đồ quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng 28
Sơ đồ 2.3.1.: Sơ đồ quy trình kế toán phải thu khách hàng 36
Sơ đồ 2.4.1: Sơ đồ quy trình kế toán thuế GTGT đầu vào 45
Sơ đồ 2.5.1 : Sơ đồ quy trình kế toán phải thu khác 48
Sơ đồ 2.6.1: Sơ đồ quy trình kế toán tạm ứng 53
Sơ đồ 2.7.1.: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 58
Sơ đồ 2.8.1: Sơ đồ quy trình kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 62
Sơ đồ 2.9.1. Sơ đồ kế toán công cụ,dụng cụ 70
Sơ đồ 2.9.1: Sơ đồ quy trình kế toán hàng hóa 75
Sơ đồ 2.11.1: Sơ đồ quy trình kế toán tài sản cố định 86
Sơ đồ 2.12.1: Sơ đồ quy trình kế toán khấu hao tài sản cố định 90
Sơ đồ 2.13.1: Sơ đồ quy trình kế toán vay ngắn hạn 94
Sơ đồ 2.14.1: Sơ đồ quy trình kế toán lương 97
Sơ đồ 2.15.1: Sơ đồ quy trình kế toán phải trả người bán 101
Sơ đồ 2.17.1.: Sơ đồ quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 109
Sơ đồ 2.18.1: Sơ đồ quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính 115
Sơ đồ 2.19.1.: Sơ đồ quy trình kế toán giá vốn hàng bán 118
Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí tài chính 122
Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí bán hàng 126
Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán thu nhập khác 131
Sơ đồ 2.20.2: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí khác 134
Sơ đồ 2.22.1.: Sơ đồ kế toán chi phí thuế TNDN 137
Sơ đồ 2.23.1: Sơ đồ kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 141
Sơ đồ 2.24.1: Sơ đồ kế toán lợi nhuận chưa phân phối 146
DANH MỤC LƯU ĐỒ
Lưu đồ 1.1: Lưu đồ quy trình xuất – nhập hàng hóa 8
Lưu đồ 2.1.1. Kế toán chi tiền mặt 16
Lưu đồ 2.1.2. Kế toán thu tiền mặt 17
Lưu đồ 2.2.1 – Kế toán chi TGNH 25
Lưu đồ 2.2.2 – Kế toán thu TGNH 26
Lưu đồ 2.6.1: Kế toán tạm ứng 52
Lưu đồ 2.12.1. Kế toán vay ngắn hạn 94
Lưu đồ 2.15.1: Kế toán nợ phải trả người bán 101
Lưu đồ 2.17.1: Kế toán doanh thu bán hàng 110
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG
1.1. THÀNH LẬP
1.1.1. Tên Doanh nghiệp :
Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG
Tên viết tắt: CÔNG TY CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG
Trụ sở chính: Xã Quảng Tâm,tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thọai: 037675744
Mã số thuế: 2801135429
Website: ty cp xd va tm kien cuong.com.vn
Số tài khoản: 3500211130350
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường được thành lập theo loại hình Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp có con dấu và thào khoản riêng, hạch toán độc lập, mở tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Sầm Sơn để hoạt động và giao dịch theo pháp luật.
1.1.2. Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
1.1.3. Công ty được thành lập theo:
Giấy phép kinh doanh số: 2801135429 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/02/2008
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp: cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ cho các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thuộc các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng,….
1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Cơ cấu chung
Về tổ chức quản lý, trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần thiết và không thể thiếu được, nó đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của một doanh nghiệp. Để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, công ty đã chủ động sắp xếp lại nhân lực tạo ra một bộ máy quản lý tổ chức hoạt động trong công ty một cách gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả kinh tế, đứng vững trong cơ chế thị trường
Giám đốc
Phòng
Xuất nhập khẩu
Trưởng
PKD
Kế toán trưởng
Phòng
Kỹ thuật
Trưởng Phòng
HC – NS
Phó giám đốc
Kế toán
viên
Nhân viên
Nhân viên kinh doanh
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường
* Ban giám đốc: Là cấp lãnh đạo cao nhất trong DN, chỉ đạo mọi hoạt động của DN
– Giám đốc – Chủ Doanh nghiệp: Nguyễn Bá Bắc. Giám đốc là người đứng đầu đại diện theo pháp luật của công ty, có chức năng quản lý điều hành tổ chức thực hiện mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. Điều hành trực tiếp hoạt động của các phòng ban trong công ty. Là người đại diện công ty ký kết các văn bản, hợp đồng đồng thời đưa ra các đối sách, phương hướng, chiến lược phát triển và chịu trách nhiệm pháp lý trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty.
– Phó giám đốc: giúp giám đốc điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền.
– Các trưởng bộ phận: Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về phần công việc được phân công.
* Kế toán trưởng: có trách nhiệm nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty, tổng hợp báo cáo kinh doanh theo kỳ cho Giám đốc, giúp Giám đốc ra quyết định về giá cả sản phẩm, cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhất.
* Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản, văn thư hành chính, thực hiện chế độ chính sách, công tác đời sống nhân viên, tạo mối quan hệ hoà đồng, đoàn kết giữa các nhân viên trong công ty. Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở. Ngoài ra, trưởng bộ phận nhân sự còn tổ chức thanh tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức nhân sự thường kỳ cho Giám đốc.
* Trưởng phòng kinh doanh: Được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm phối hợp điều hoà tổ chức sản xuất – kinh doanh, hướng dẫn, kiểm tra công việc kinh doanh. Từ đó đảm bảo công việc kinh doanh được vận hành tốt. Ngoài ra, một nhiệm vụ rất quan trọng của Trưởng phòng kinh doanh là nghiên cứu thị trường, tìm ra được các chiến lược kinh doanh mới và hiệu quả, phát triển kênh bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn. Do công ty còn nhỏ nên đội chưa có phòng kế hoạch riêng chuyên trách, vì vậy phòng kinh doanh còn chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty.
– Nhân viên phòng kế toán: đây là phòng rất quan trọng trong quá trình huy động vốn của công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chế dộ hạch toán của Nhà nước, có nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tài chính cho Giám đốc, cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng. Từ đó, giúp Giám đốc nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Theo dõi công nợ, hạch toán đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chặt chẽ tài sản – nguồn vốn, theo dõi nhập – xuất – tồn của công ty.
– Nhân viên phòng Kinh doanh: có trách nhiệm tổ chức các hoạt động từ khảo sát thi trường, quảng cáo lập kế hoạch và tìm kiếm các hợp đồng cho toàn công ty. Bộ phận kinh doanh chuyên đảm nhiệm việc quảng cáo, lập kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm các hợp đồng trong phạm vi mình được phân công. Phòng kinh doanh còn phải nỗ lực tìm hiểu và phân tích nhu cầu của thị trường, phát triển các dịch vụ mới, cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường, mở rộng thị trường. Từ đó, đặt ra kế hoạch nhập khẩu hàng gì, số lượng bao nhiêu. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng trong chiến lược kinh doanh vì đặc thù của ngành nhập khẩu ô tô là tính đến thời gian đặt hàng bên nước ngoài đến khi nhận hàng là khá lâu. Mặt khác, nếu mà để hàng tồn kho lâu thì vốn sẽ bị ứ đọng lâu, gây tổn thấy vê tài chính là rất lớn. Chính vì vậy, phòng kinh doanh luôn yêu cầu xây dựng kế hoạch kinh doanh cả trong ngắn hạn và dài hạn phải chính xác, kịp thời và hiệu quả cao.
– Nhân viên phòng hành chính – nhân sự: Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty. Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, Phòng nhân sự còn có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc việc đề bạt, phân công cán bộ lãnh đạo quản lý ( Phó Giám đốc, trưởng bộ phận..) của công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề cho toàn công ty. Phòng hành chính – nhân sự còn có nhiệm vụ quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính, thực hiện công tác lưu giữ các tài liệu cho công ty. Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt thường kỳ hay bất thường. Tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chữa cháy của công ty và các đơn vị trực thuộc khác.
* Phòng kỹ thuật: Bộ phận công nghệ có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hàng hoá khi nhập kho hay xuất kho hàng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn như trong hợp đồng với khách hàng. Tổ chức các chương trình bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa lớn các thiết bị, máy móc trong công ty. Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật còn có một trách nhiệm nữa là quản lý trang Web của công ty, đảm bảo sự truy cập của các khách hàng kho vào trang Web được thông suốt và nhanh chóng dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần thiết.
* Phòng Xuất – Nhập khẩu: có trách nhiệm đảm làm thủ tục Hải Quan và đưa xe từ Cảng Hải Phòng về bàn giao lại cho công ty ( cụ thể là phòng kinh doanh tiếp nhận xe).
1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán
Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung tại phòng kế toán nhằm thích ứng với hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời tận dụng tốt chức năng đội ngũ bộ máy kế toán đảm bảo thông tin nhanh gọn, chính xác và kịp thời. Bộ phận kế toán hạch toán độc lập, lập báo cáo tài chính để biết được kết quả kinh doanh trong mỗi quý, mỗi năm tài chính của công ty, đồng thời lập tờ khai thuế nộp cho chi cục thuế nộp cho chi cục thuế để làm nhiệm vụ nộp thuế.
BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG
Thủ quỹ
Kế toán chi phí
Kế toán vốn bằng tiền
Kế toán thanh toán-tín dụng
Kế toán trưởng
Kế toán TSCĐ,CCDC
Kế toán mua hàng
Kế toán thuế
Kế toán kho hàng
Sơ đồ 1.2: Phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường
Phòng kế toán: gồm 5 người được kế toán trưởng giao phụ trách các phần hành cụ thể.
– Kế toán trưởng: Là người phụ trách phòng kế toán của DN, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thanh công tác tổ chức kế toán theo đúng chế độ pháp lệnh kế toán hiện hành. Đồng thời có nhiệm vụ quản lý và điều hành phòng kế toán hoạt động theo chức năng chuyên môn,.
– Kế toán vốn bằng tiền: thực hiện kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Ngân hàng; thực hiện thanh toán tạm ứng, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các thanh toán khác; lưu trữ chứng từ thu chi và sổ phụ Ngân hàng
– Kế toán thanh toán – tín dụng: kiểm tra, theo dõi, làm thủ tục thanh toán với Ngân hàng toàn bộ chứng từ xuất nhập khẩu, giải quyết điều chỉnh khiếu nại, bồi thường; làm thủ tục vay – hoàn vốn kinh doanh; xây dựng tỷ giá hạch toán hàng quý.
– Kế toán chi phí: trích lập tiền lương và các khoản trích theo lương; hạch toán chi phí tách theo dõi từng phòng; lên báo cáo chi phí chi tiết tháng, quý, năm.
– Kế toán TSCĐ, CCDC: hạch toán tăng, giảm TSCĐ, CCDC; hạch toán khấu hao tăng, giảm TSCĐ, CCDC; hạch toán khấu hao hàng tháng; phân bổ CCDC; kiểm kê tài sản và công cụ định kỳ theo quy định của nhà nước.
– Thủ quỹ: quản lý và thu chi quỹ tiền mặt hàng ngày; hàng tháng lập báo cáo kiểm kê quỹ; theo dõi kho mẫu, kho hành chính.
– Kế toán mua hàng: theo dõi hạch toán kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho người bán trong nước và ngoài nước; lưu hợp đồng, bộ chứng từ, hóa đơn mua hàng và phiếu nhập kho; báo cáo công nợ phải thu theo định kỳ.
– Kế toán kho hàng: theo dõi toán hàng nhập xuất tồn; lưu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; hàng tháng lên báo cáo tồn kho, hàng ứ đọng, chậm luân chuyển, cung cấp giá vốn hàng bán đã tiêu thụ cho bộ phận bán hàng; thực hiện công tác kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê theo quy định của Nhà nước.
– Kế toán thuế:theo dõi hạch toán các khoản thuế và làm thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu; lập báo cáo thuế và làm thủ tục hoàn thuế
Việc bố trí cán bộ và phân định công việc trong bộ máy kế toán là tương đối phù hợp với khối lượng công việc và đáp ứng yêu cầu của quản lý đặt ra. Đội ngũ cán bộ kế toán của công ty có trình độ nghiệp vụ thành thạo, có trách nhiệm trong công tác. Công ty thường xuyên tạo điều kiện tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán đều sử dụng thành thạo máy vi tính, điều này giúp họ nâng cao hiệu quả trong công việc và đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời và chính xác.
1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KINH DOANH.
1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường
Trải qua 7 năm hoạt động, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường tạo ra uy tín với không chỉ khách hàng ở Thanh Hóa mà còn cả các tỉnh miền Trung và miền Nam. Ngành nghề kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
Buôn bán máy móc, thiết bị điện, điện tử, tin học, điện lạnh, điện lạnh dân dụng,
Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì các sản phẩm Công ty kinh doanh,thương mại
Sản xuất, mua bán các thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, thiết bị phòng thí nghiệm
Tư vấn du học, tư vấn đào tạo
1.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường
Là một công ty mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại là chủ yếu. Đặc biệt là ngành nhập khẩu máy móc và thiết bị nên chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều Luật Thuế như: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế Nhập khẩu, Do vậy, công ty ban đầu mới thành lập đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động kế toán và hoạt động kinh doanh. CÔNG TY CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG đã xây dựng quan hệ với nhiều đối tác nhiều nhà cung cấp thiết bị trên thế giới trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học về sinh hoc, hoá học, lý học, môi trường, nông nghiệp, y học… lựa chọn được những giải pháp tối ưu đưa nhanh trang thiết bị và công nghệ tiên tiến hịên đại và cung cấp kịp thời các thiết bị giáo dục và chuyển giao công nghệ cho các dự án phát triển và các đối tác trong nước.
Trách nhiệm
Tiến trình
Người đề nghị
Lập phiếu đề nghị Xuất – Nhập hàng hoá
Trưởng bộ phận
Kiểm tra
Ban lãnh đạo
Duyệt
Kế toán
Lập chứng từ Xuất – Nhập hàng hoá
Kho công ty
Nhận – Bàn giao hàng hóa
Bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa
Kiểm tra CLHH
Các bộ phận lưu chứng từ
Lưu sổ theo dõi
Lưu đồ 1.1: Lưu đồ quy trình xuất – nhập hàng hóa
Ngoài việc cung cấp thiết bị Công ty còn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ trọn gói từ cung cấp thiết bị, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các dịch vụ hậu mãi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đồng thời cũng là mục tiêu quan trọng trong chiến lược của Công ty để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong nước và khu vực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ hoàn chỉnh. Các sản phẩm của công ty bao gồm:
Hoá, lý, sinh cơ bản: Thiết bị thí nghiệm và giảng dạy cho các môn hoá, lý, sinh cơ bản.
Phòng học đa phương tiện cho đào tạo ngoại ngữ, điện-điện tử, viễn thông Kỹ thuật điện;
Điện tử, kỹ thuật mạch in và mạch tổ hợp;
Điện tử Viễn thông;
Công nghệ tự động;
Hoá phòng thí nghiệm & hoá công nghiệp;
Công nghệ chế biến thực phẩm;
Công nghệ Môi trường, Sinh thái học;
Hệ thống giảng dạy nhiệt lạnh;
Thiết bị phân tích (SEM-TEM, XRAY, SPX , AAS , UV -VIS, ..)

Phương thức bán hàng của công ty CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG là bán hàng qua kho. Sau khi công ty làm thủ tục Hải Quan tại Hải Phòng sẽ đem xe về nhập kho bàn giao cho công ty. Cũng có một số trường hợp công ty xuất bán thẳng cho khách hàng tại cảng sau khi làm thủ tục Hải Quan.
– Lập phiếu Xuất- Nhập hàng hoá: Các cá nhân / bộ phận có nhu cầu đề nghị viết Phiếu Xuất – Nhập hàng hoá trình trưởng bộ phận kiểm tra và xét duyệt. Các đề nghị xuất nhập hàng hoá phải mô tả rõ số lượng, chủng loại hàng hoá. Đối với đề nghị xuất mượn hàng hoá với các lý do khác, phải ghi rõ thời gian hoàn trả.
– Trưởng bộ phận: Các trưởng phòng, Giám đốc bộ phận có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt nhu cầu thực tế của cá nhân hay bộ phận thuộc quyền quản lý của mình. Trường hợp Trưởng bộ phận ký xét duyệt, Phiếu đề nghị sẽ được chuyển lên Ban Giám đốc ký duyệt. Trường hợp đề nghị chưa hợp lý hoặc chưa cần thiết, người xét duyệt cần thông báo lại cho người đề nghị Xuất – Nhập hàng hoá. Thẩm quyền phê duyệt là Ban Giám đốc. Cá nhân, phòng ban thực hiện đề xuất công việc khác khi có vấn đề phát sinh cần xin ý kiến của Ban Giám đốc hoặc trưởng bộ phận để xét duyệt và giải quyết.
– Ban lãnh đạo: Khi đề nghị được Ban Giám đốc ký duyệt, Phiếu đề nghị sẽ được chuyển đến phòng kế toán. Trường hợp phiếu đề nghị không được chấp nhận thì sẽ được chuyển lại cho người đề nghị.
– Kế toán: Bộ phận kế toán sau khi nhận được phiếu đề nghị thì lập các chứng từ kế toán cần thiết để Xuất – Nhập hàng hoá ở kho: Nếu hàng hoá nhập kho: Căn cứ vào phiếu đề nghị nhập để lập phiếu nhập kho. Nếu hàng hoá xuất (bán) khỏi kho: Căn cứ vào công Nợ của khách (tức là hàng hoá đã thu đủ số tiền theo quy định của công ty hay được chấp nhận thanh toán của Ngân hàng) Kế toán lập phiếu xuất kho và ký duyệt vào đề nghị xuất hàng hoá.
Nếu hàng hoá Xuất (với mục đích khác): Căn cứ vào ký duyệt của Giám Đốc, Kế toán chuyển chứng từ cho kho để thực hiện đề nghị xuất. Tất cả các phiếu Xuất – Nhập hàng hoá, Kế toán có trách nhiệm trình Giám đốc ký duyệt (kèm theo đề nghị xuất nhập đã được ký duyệt).
– Kho công ty và bộ phận Kiểm tra chất lượng hàng hoá: Bộ phận kế toán có trách nhiệm bàn giao hàng hoá cùng phiếu đề nghị xuất nhập cho thủ kho. Thủ kho có trách nhiệm kiểm tra cả về số lượng và chất lượng hàng hoá trước khi vào sổ theo dõi và ký nhận vào phiếu xuất nhập kho. Thủ kho chỉ cho hàng hoá ra khỏi kho khi nhận được phiếu xuất kho của kế toán. Trong thời gian hàng hoá tại kho, thủ kho phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hoá tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hoá theo tiến trình phù hợp.
– Các bộ phận lưu chứng từ: Sau khi hoàn thành các công việc, bộ phận kế toán và kho công ty có trách nhiệm lưu giữ chứng từ và quản lý hàng hoá theo quy định. Phiếu đề nghị Xuất – Nhập hàng hoá, Phiếu Xuất – Nhập kho (liên 1, 3) do bộ phận kế toán lưu theo phương pháp lưu giấy tờ. Thời gian lưu là 05 năm. Phiếu đề nghị Xuất – Nhập hàng hoá, Phiếu Xuất – Nhập kho (liên 2) do thủ kho lưu theo phương pháp lưu giấy tờ. Thời gian lưu là 02 năm.
1.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP.
1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Doanh nghiệp
– Công ty CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG hạch toán theo hình thức nhật ký chung
– Công ty áp dụng niên độ kế toán theo năm ( Năm dương lịch từ 01/1 đến 31/12),
– Kỳ kế toán theo năm.
Sơ đồ 1.2:Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật kí chung
* Diễn giải trình tự ghi sổ
– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
– Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *