Báo cáo Thị trường rau quả Nhật Bản mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Báo cáo do Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) – Bộ Công Thương thực hiện nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng rau quả Việt Nam mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Nội dung báo cáo tập trung: – Đánh […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu lý thuyết tổ chức quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Liên hệ thực tiễn tại Công ty CPTM – DV Bến Thành mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chương 1: Lý thuyết tổ chức quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 1.1 Khái niệm và chức năng của dự trữ Dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại được hình thành do chính yêu cầu của lưu thông hàng hóa, trao đổi hàng hóa để đáp […]

Read More

Chính sách phân biệt giá cấp 1 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Kinh tế học vi mô là bộ môn cơ sở với những kiến thức căn bản cần thiết đối với mọi sinh viên chuyên ngành kinh tế.Trong đó, đối với phần kiến thức về thị trường độc quyền thì việc xác định các mức giá khác nhau cung ứng là một phần rất […]

Read More

Báo cáo: Kế toán chi phí theo thực tế mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] – Tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí thực tế phát sinh – Dựa vào số liệu quá khứ để báo cáo chi phí sản xuất – Liên quan quan đến tính giá thành đều dựa vào chi phí sản xuất thực tế – Việc tính giá thành chỉ thực hiện […]

Read More