Thẩm định thị trường dự án mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Giới thiệu chủ đầu tư: – Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA – Mã số thuế: 0311372667 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Công _ Chức vụ: Giám đốc – Địa chỉ trụ sở: 112 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Vò Gấp, TP Hồ Chí Minh Mô […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong nền kinh tế thị trường, các Công ty cổ phần đang ngày càng trở nên rất phát triển ở nước ta hiện nay với khả năng huy động vốn lớn, nhanh chóng thuận tiện; khả năng chuyển nhượng vốn linh hoạt; tạo điều kiện cho một khối lượng lớn nhà đầu tư […]

Read More

Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Cổ phần SHD Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nhiệm vụ chính của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu đã được xây dựng, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trước xu thế mở cửa hội nhập kinh tế […]

Read More

Lập dự án kinh doanh rau sạch mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Giới thiệu kế hoạch kinh doanh. – Tên: Dự án kinh doanh “Rau sạch”. – Mục đích: mang lại thu nhập để trang trải cho việc học hành, mang lại kinh nghiệm và sự giàu có cho bản thân trong tương lai. Đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe người tiêu dùng. […]

Read More

Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sơn Việt Đức mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu […]

Read More

Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không nội bài mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng cao, trong đó nhu cầu đi lại bằng phương thức vận tải hàng không cũng gia tăng đáng kể. Mặt khác, trong quá trình hội nhập quốc […]

Read More

Đề tài Phân tích các quy định về vấn đề minh bạch trong hoạt động ngân sách nhà nước; tìm hiểu thực trạng năm 2015 và đề xuất pháp lý nhằm thực hiện tốt việc minh bạch hoạt động ngân sách nhà nước mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Từ lâu, hệ thống chính sách công nói chung và chính sách công tài nói riêng đã được quan niệm và sử dụng như là công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện các chức năng kinh tế, xã hội của mình. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường […]

Read More