[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá, hoạt động kinh doanh quốc tế và các hình thức kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng, đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học – công nghệ (KH-CN). Từ đó xuất hiện hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (Transnational Coporations – TNCs). Các công ty này đang và sẽ là lực lượng chủ đạo thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội trên phạm vi quốc tế. Đây là lực lượng chủ chốt trong truyền tải khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế thế giới. Điểm khác biệt giữa một công ty đầu tư bình thường và một TNC chính là bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D). R&D của các TNC là một dự án chứ không đơn thuần là bộ phận hay một phòng ban thường thấy ở các công ty khác. R&D là nơi nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thử sản phẩm trước khi đưa vào thị trường toàn cầu; nó có thể được xem như bộ não của các TNC.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog26

Tải Tiểu luận Xu hướng quốc tế hóa R&D của các Công ty xuyên quốc gia trên thế giới

download1 google drive

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
————–ÐѶÐÑ————-
TIỂU LUẬN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D CỦA CÁC TNC TRÊN THẾ GIỚI
Giảng viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
1. Lại Việt Hà
2. Nguyễn Thị Hải Yến
3. Bùi Thị Đức Minh
4. Lê Thúy Anh
5. Lê Hồng Nhung
6. Nguyễn Diệu Linh
:Vũ Thị Kim Oanh
:1211110172
:1211110764
:1211330052
: 1001060007
:1001060231
:1211110374
Hà Nội, Tháng 3/2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của các xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá, hoạt động kinh doanh quốc tế và các hình thức kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng, đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học – công nghệ (KH-CN). Từ đó xuất hiện hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (Transnational Coporations – TNCs). Các công ty này đang và sẽ là lực lượng chủ đạo thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội trên phạm vi quốc tế. Đây là lực lượng chủ chốt trong truyền tải khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế thế giới. Điểm khác biệt giữa một công ty đầu tư bình thường và một TNC chính là bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D). R&D của các TNC là một dự án chứ không đơn thuần là bộ phận hay một phòng ban thường thấy ở các công ty khác. R&D là nơi nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thử sản phẩm trước khi đưa vào thị trường toàn cầu; nó có thể được xem như bộ não của các TNC.
Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhiều nước trong đó có Việt Nam luôn muốn lôi kéo ngày càng nhiều các TNC nước ngoài cùng hoạt động R&D của họ đến nước mình. Thực trạng hoạt động R&D của các TNC trên thế giới diễn ra như thế nào? Quốc tế hóa hoạt động R&D có phải là xu hướng và tương lai của nó ra sao? Những nguyên nhân hay cơ hội nào đã thúc đẩy các TNC đầu tư R&D ra nước ngoài? Nắm bắt xu hướng này Việt Nam có những lợi thế gì? Nhận thấy đây là vấn đề có mang tính thực tiễn cao và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia, nhóm đã quyết định chọn đề tài “XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA R&D CỦA CÁC TNC TRÊN THẾ GIỚI”. Đề tài gồm ba chương:
Chương 1: Giới thiệu về TNC và R&D
Chương 2: Tình hình hoạt động R&D của các TNC trên thế giới
Chương 3: Xu hướng quốc tế hoá R&D của các TNC và phân tích nguyên nhân.
Nhóm xin chân thành cám ơn tới giảng viên Vũ Thị Kim Oanh đã hướng dẫn, đóng góp ý kiến, giải đáp những thắc mắc cho nhóm trong quá trình viết đề tài.
Do thời gian có hạn và thông tin cùng các nghiên cứu về vấn đề này chưa phong phú, hơn nữa những kiến thức và sự hiểu biết của nhóm về R&D còn hạn chế nên đề tài này không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý và sửa chữa của cô và các bạn để đề tài này hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
NỘI DUNG
A. GIỚI THIỆU VỀ TNC VÀ HOẠT ĐỘNG R&D
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA (TNC)
Định nghĩa và khái niệm:
Trong các tài liệu về công ty xuyên quốc gia, có nhiều thuật ngữ được sử dụng như: công ty quốc tế (International Enterprise/Firm), công ty đa quốc gia (Multinational Corporations/ Enterprises – MNCs/MNEs), công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations – TNCs), gần đây lại xuất hiện thuật ngữ công ty toàn cầu (Global Firm). Năm 2003, Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã đưa ra định nghĩa về công ty xuyên quốc gia như sau: “TNC là các công ty liên doanh hoặc độc lập bao gồm các công ty mẹ và các chi nhánh nước ngoài của chúng. Công ty mẹ là công ty thực hiện quyền kiểm soát toàn bộ tài sản của các thực thể kinh tế khác ở nước ngoài thuộc quyền quản lý của chúng thông qua hình thức sở hữu vốn tư bản cổ phần. Có tỷ lệ góp vốn cổ phần là 10% so với cổ phần gốc hoặc cao hơn, hay mức cổ phần khống chế đối với các công ty liên doanh, hoặc tương ứng đối với các công ty độc lập, thường được xem là ngưỡng để giành quyền kiểm soát tài sản của các công ty khác”.
Vậy TNC và MNC có gì khác nhau? Theo các chuyên gia của Hội nghị về Thương mại và Phát triển thuộc Liên hiệp quốc (UNCTAD), theo quan điểm nhấn mạnh vai trò của chủ sở hữu thì TNC là những công ty có chủ sở hữu vốn thuộc công ty mẹ của một quốc gia, còn MNC có chủ sở hữu vốn thuộc công ty mẹ của nhiều quốc gia. Nhưng xét trên tổng thể (đặc điểm về quốc tế hoá hay toàn cầu hoá các hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức các chi nhánh ở nước ngoài…), TNC và MNC về cơ bản không có sự khác nhau. Để thống nhất cách tiếp cận và dễ dàng trong việc đánh giá vai trò của TNC, thuật ngữ TNC sử dụng trong bài viết này được hiểu là công ty tiến hành FDI. Theo báo cáo đầu tư thế giới của UNCTAD, công ty tiến hành FDI bao gồm một công ty mẹ mang một quốc tịch nhất định với các công ty con thuộc sở hữu một phần hay toàn bộ hoạt động trong các dự án FDI tại nhiều quốc gia, trong đó công ty này có quyền quản lí hoặc kiềm soát đáng kể. Khi hiểu như vậy thì có thể coi khái niệm TNC và MNC là tương đương.
2. Chiến lược hoạt động của TNC
Các công ty tham gia vào sản xuất quốc tế cần các chiến lược và cơ cấu tổ chức phù hợp với hoạt động kinh tế. Sự đa dạng của các chiến lược tăng lên cùng với thời gian vì các TNC phản ứng khác nhau với nhưng thay đổi trong môi trường kinh tế. Tuy nhiên chúng ta có thể phân loại các chiến lược này theo hai tiêu chí lớn sau:
2.1. Theo mức độ hội nhập các chức năng cơ bản của sản xuất quốc tế.
Với tiêu chí này, sự phát triển các chiến lược chức năng của các TNC được thể hiện thông qua bảng sau:
Bảng: Các chiến lược chức năng của TNC
Dạng
Loại liên kết công ty
Mức độ hội nhập
Nội dung
Ví dụ
Thành lập công ty con tự chủ
Quyền sở hữu, chuyển giao công nghệ.
Yếu
Thành lập các công ty con chủ yếu hoạt động tự chủ trong nền kinh tế chủ nhà
Đa thị trường nội địa
Hội nhập đơn giản
Sở hữu, công nghệ, thị trường, tài chính…
Tương đối
Chuyển giao một số hoạt động giá trị gia tăng sang các địa điểm khác
Tìm kiếm nguồn lực bên ngoài
Hội nhập phức hợp
Tất cả các chức năng
Mạnh
Chuyển dịch hoạt động sản xuất và cung cấp tới những địa điểm sinh lời nhất
Mạng khu vực
Trong đó chiến lược hội nhập phức hợp ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ. Với nhiều công ty với khả năng tài chính lớn mạnh, sản xuất quốc tế có thể xảy ra tại bất cứ điểm nào của chuỗi giá trị. Chiến lược này được các TNC áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực, có thể kể đến là sản xuất, mua sắm, tài chính, kế toán, đào tạo…trong đó một trong những lĩnh vực được ưa chuộng nhất đó là R&D.
2.2. Theo phạm vi địa lí của chiến lược sản xuất quốc tế.
Bảng: Các chiến lược sản xuất quốc tế phân loại theo phạm vi địa lí
Chiến lược
Nội dung
Cơ sở chiến lược
Đa thị trường nội địa
Công ty con chủ yếu phục vụ thị trường nước chủ nhà trong khi công ty mẹ kiểm soat công ty con tại nhiều thị trường khác nhau.
Các rào cản thương mại
Chiến lược khu vực
Các công ty con đặt tại nhiều nước chủ nhà trong một khu vực duy nhất cùng nhiều công ty khác hoạt động như những nhà cung cấp và các nhà thầu phụ
Thay đổi trong chính sách (Giảm bớt rào cản thương mại, tự do hóa cơ chế FDI, bãi bỏ quy định…)
Chiến lược toàn cầu
Mở rộng toàn cầu các sản phẩm và nhãn hiệu, có thể mở rộng cả về mặt địa lí
Áp lực cạnh tranh
3. Vai trò chính của các TNC trong nền kinh tế toàn cầu
TNC với tiềm lực và khả năng lớn mạnh của mình đã sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia, thống lĩnh cơ cấu cơ bản của nền kinh tế toàn cầu: sản xuất, tài chính, công nghệ, thương mại… Đây có thể được coi là nhân tố chính của toàn cầu hóa. Số lượng các TNC tăng nhanh một cách chóng mặt trong thập kỉ này. Theo UNCTAD, năm 1994 tổng số các TNC trên thế giới vào khoảng 38.000 thì con số này đầu năm 2014 là hơn 100.000 công ty. Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy, các công ty xuyên quốc gia đã có những tác động to lớn đến sự phát triển của kinh tế thế giới nói chung cũng như các nền kinh tế thế giới của từng quốc gia nói riêng; đồng thời các công ty xuyên quốc gia cũng có tác động tích cực đến hoạt động thương mại đầu tư chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
3.1. Thúc đẩy hoạt động thương mại thế giới
Một trong những vai trò nổi bật của TNC là thúc đẩy thương mại quốc tế . Công ty xuyên quốc gia giúp thúc đẩy thương mại thế giới phát triển bằng cách tăng cường lưu thông hàng hoá và dịch vụ quốc tế, đồng thời góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của các nước. Trao đổi giữa các chi nhánh trong nội bộ TNC ở các nước ngày càng tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị thương mại của nhiều nước. Trong những năm gần đây với chiến lược đa quốc gia và tạo ra các liên kết giữa thương mại và đầu tư, các công ty mẹ thường chuyển giao trực tiếp các công nghệ nguyên liệu và dịch vụ cho các chi nhánh của mình ở nước ngoài. Do vậy tỷ lệ xuất khẩu trong tổng giá trị sản lượng của các chi nhánh TNC ở nước ngoài tăng nhanh. Đó là chưa kể đến hai dòng lưu thông hàng hóa cơ bản khác là hàng hóa nhập khẩu từ công ty mẹ và hàng hóa bán ra từ các chi nhánh nước ngoài. Nhờ hoạt động của TNC, dòng FDI ra gia tăng và đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới.Tuy những năm gần đây dòng FDI này giảm đáng kể do ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tuy nhiên con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
(Nguồn: UNCTAD)
3.2. Thúc đẩy đầu tư và hội nhập quốc tế
Hầu hết các hoạt động đầu tư nước ngoài được thực hiện qua kênh TNCs. Theo báo cáo đầu tư thế giới của UNCTAD, đầu tư của TNCs chiếm đến 90% lượng FDI của thế giới. Năm 2011 đầu tư của TNCs là 1524 tỷ USD. Với lợi thế của mình về nhiều vốn kỹ thuật hiện đại quản lý tiên tiến và mạng lưới thị trường rộng lớn các TNC luôn tích cực đầu tư ra nước ngoài nhằm tối đa hoá lợi nhuận trên phạm vi toàn cầu. Xu hướng gia tăng việc sát nhập và thôn tính các công ty ngoại quốc của tnc trong đó chủ yếu ở mỹ và tây âu là một trong những nguyên nhân quan trọng gây bùng nổ đầu tư nước ngoài. Với sự phát triển mạnh của thị trường tài chính quốc tế, TNC thúc đẩy nhanh tiến trình tự do hoá đầu tư nước ngoài thông qua tham gia sâu rộng vào quá trình quốc tế hoá sản xuất. Các TNC chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất của toàn thế giới.
3.3. Nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ.
TNC là chủ thể chính và góp phần quan trọng trong việc phát triển và chuyển giao công nghệ trên thế giới. Các công ty này chuyển giao công nghệ trong nội bộ thông qua FDI cho các công ty con nước ngoài hoặc cho công ty khác thông qua nhiều phương thức. Nắm giữ hơn 80% số bằng phát minh sáng chế, với năng lực tài chính và khoa học mạnh, TNCs luôn dùng vốn, công nghệ mới…để giảm thiểu chi phí, chuyển giao những công nghệ cũ, sang các nước đang phát triển. Nhưng với các nước này, những công nghệ này vẫn cần thiết trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Mặt khác các công ty này cũng phối hợp với chính phủ các nước đầu tư vào những ngành có hàm lượng khoa học cao góp phần tạo nên những bước phát triển nhảy vọt cho công nghệ thế giới.
3.4. Vai trò đối với nước nhận đầu tư.
Khi đầu tư vào một nước bất kì, đặc biệt là các nước đang phát triển, các TNC đã góp phần làm tăng nguồn lực tài chính và đầu tư cho nước này. Mặt khác các công ty này cũng giúp nâng cao năng lực công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ và các hoạt động sáng tạo công nghệ. Bên cạnh đó, TNC cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu và thương mại của quốc gia; tạo việc làm và nâng cao chất lượng việc làm. TNC cũng gây tác động lên nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế như môi trường, cơ cấu thị trường và cạnh tranh…
GIỚI THIỆU VỀ R&D.
Điểm khác biệt giữa nhà đầu tư bình thường và một TNC chính là bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D). R&D của các TNC là một dự án chứ không đơn thuần là bộ phận hay một phòng ban thường thấy ở các công ty. R&D, nơi nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thử sản phẩm trước khi đưa vào thị trường toàn cầu, được ví như bộ não của các TNC. Chưa bao giờ vấn đề nghiên cứu – phát triển (R&D) lại được đề cập nhiều trong các công ty như hiện nay khi các công ty này ý thức được rằng R&D gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công nghệ mới, có tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng và sự phát triển bền vững của mình.
1. Khái niệm R&D:
R&D là từ viết tắt của Research & Development – nghiên cứu và phát triển. R&D bao gồm việc đầu tư, tiến hành và/hoặc mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục vụ cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu và phát triển cũng nhằm khám phá những tri thức mới về các sản phẩm, quá trình, và dịch vụ, sau đó áp dụng những tri thức đó để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn. R&D và cải tiến công nghệ luôn là mục tiêu và là chìa khóa thành công của các công ty xuyên quốc gia lớn trên thế giới.
2. Chức năng của R&D:
2.1. Nghiên cứu – phát triển sản phẩm (Product R&D)
Đây là chức năng nghiên cứu và phát triển thuần túy về mặt sản phẩm nhằm cho ra đời những sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, công dụng mới. Chẳng hạn, sản phẩm nước mắm làm từ cá hồi, bột nêm làm từ rong biển,…Ngoài ra, nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn bao gồm cả việc nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có.
2.2. Nghiên cứu – phát triển bao bì (Packaging R&D)
Đối với một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các loại hàng tiêu dùng nhanh, bộ phận R&D có chức năng nghiên cứu, phát triển các loại chất liệu bao bì mới (khác với thiết kế kiểu dáng, màu sắc, trang trí, in ấn bao bì – thường do bộ phận marketing đảm nhiệm).Chẳng hạn một công ty nước giải khát tung ra các sản phẩm trà xanh đóng chai, được chiết rót ở nhiệt độ cao, buộc phải có một loại chai nhựa làm bằng chất liệu chịu nhiệt mà không bị biến dạng, không độc hại. Bộ phận R&D của công ty phải nghiên cứu một loại chất liệu phù hợp với chi phí hợp lý nhất cho sản phẩm này.Đôi khi, việc nghiên cứu, phát triển bao bì còn bao gồm cả các kiểu dáng đặc biệt của bao bì cũng như cách thức đóng gói bao bì tối ưu.
2.3. Nghiên cứu – phát triển công nghệ (Technology R&D)
Một trong những chức năng quan trọng của bộ phận R&Dlà nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ sản xuất, chế biến tối ưu để cho ra đời sản phẩm với chất lượng và giá thành tối ưu. Ví dụ, công nghệ lên men tự nhiên khác với công nghệ thủy phân bằng a-xít trong sản xuất nước tương, công nghệ sản xuất bia tươi, công nghệ pha chế hương liệu trong ngành thức uống… Nghiên cứu – phát triển công nghệ bao gồm cả hoạt động “tình báo công nghệ”, nghiên cứu bí quyết công nghệ của đối thủ để bắt chước hoặc phát triển công nghệ mới cho mình.
2.4. Nghiên cứu – phát triển quá trình (Process R&D)
Bản chất của chức năng này là nghiên cứu, tìm kiếm các quá trình sản xuất, chế biến, lắp ráp, vận hành, phối hợp… tối ưu, được thể hiện bằng các quy trình cụ thể mang tính ứng dụng cao, đem lại hiệu suất và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Điển hình cho hoạt động này là việc nghiên cứu để cải tiến, phát triển các quy trình sản xuất (đối với sản phẩm), quy trình phục vụ (đối với dịch vụ), … Hoạt động này có thể được xem là hoạt động nghiên cứu – phát triển “phần mềm” của sản phẩm, khác với “phần cứng” là chất liệu, công thức, bao bì sản phẩm, công nghệ sản xuất, chế biến…
Bên cạnh đó, để chính hoạt động R&D trở nên hiệu quả cũng cần một quy trình thật khoa học, thật hợp lý, thường được gọi là “quy trình nghiên cứu – phát triển”. Quy trình này quy định trình tự các bước thực hiện trong hoạt động nghiên cứu – phát triển và mô tả sự phối hợp giữa bộ phận R&D với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
Như vậy, hoạt động nghiên cứu và phát triển cần được hiểu rộng ra, không giới hạn trong khuôn khổ thuần túy và cứng nhắc của sản phẩm hoặc dịch vụ. Với cách hiểu này, chức năng của một phòng R&D sẽ được mở rộng, tạo điều kiện cho việc mở rộng phạm vi nghiên cứu, phát triển để nhờ đó các tập đoàn, công ty tận dụng được nguồn lực và tiết kiệm chi phí.
3. Vai trò của R&D đối với sự phát triển của TNC.
R&D có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và của các TNC trên thế giới nói riêng. Các TNC luôn coi R&D là bộ phận không thể thiếu đối với mình. Trong tất cả các chức năng kinh doanh của TNC, việc đầu tư vào R&D thường đem lại những kết quả ngoạn mục nhất. Hoạt động R&D giúp TNC tạo ra những bước tiến, có thể là đột phá về lợi thế cạnh tranh. Những khả năng đặc biệt tạo ưu thế cạnh tranh cho công ty thường do sự kết hợp mật thiết giữa chiến lược và các kỹ năng R&D. Chỉ có nghiên cứu và phát triển những gì riêng mình có thì mới tồn tại với một bản sắc riêng trong thời đại kinh tế tri thức. Vai trò nổi bật nhất là R&D sẽ làm tăng giá trị cho các sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng và hàm lượng tri thức công nghệ trong sản phẩm và các quy trình công nghệ. Từ đó R&D góp phần vào việc gia tăng doanh thu một cách đáng kể và tạo niềm tin vào sản phẩm cũng như thương hiệu đối với người tiêu dùng. Vì vậy đây là một trong những bộ phận được các TNC chú trọng đầu tư nhất, đặc biệt là các công ty lớn. Ví dụ như công ty Apple chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc nghiên cứu Iphone 5s, hay Goole sẽ còn phát triển các ứng dụng Internet của mình thên những tầng cao mới. Tất cả những hoạt động đó đều cần tới bộ phận R&D. Nó đặc biệt được chú trọng và có thể nói là bộ phận quan trọng nhất của các tập đoàn công nghệ.
B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG R&D TRÊN THẾ GIỚI.
Bước vào những năm đầu của thiên niên kỷ mới, hoạt động KH-CN thế giới đã có những bước phát triển vượt bậc. Đổi mới và hợp tác KH&CN là hai xu thế chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và cũng là hai nhân tố tác động trực tiếp tới năng suất, việc làm và nâng cao đời sống. Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế mới này, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang nỗ lực đầu tư và có những quyết sách mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các hoạt động KH-CN. Trong đó một trong những chính sách hàng đầu đó là thu hút hoạt động R&D của các TNC vào trong nước. Trong năm 2013, tổng đầu tư của các doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới cho lĩnh vực R&D là 1,5 nghìn tỷ USD. Trong đó Mỹ vẫn đứng vị trí hàng đầu về chi cho nghiên cứu và phát triển với 423 tỷ USD. The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard;  European Commission, JRC/DG RTD
Hình: Chi tiêu R&D của một số quốc gia trên thế giới 2013
(Nguồn: Battele, R&D Magazine, International Moneytary Fund, World Bank, CIA Fact Book)
Bảng xếp hạng của mười quốc gia có chi tiêu R&D hàng đầu không thay đổi trong 5 năm qua, ngoại trừ Trung Quốc vượt qua Nhật Bản cho vị trí số 2 trong năm 2011. Trong năm này, chi tiêu của Trung Quốc về R&D lên đến 139 tỷ USD, chiếm 1,84% tổng sản phẩm trong nước. Các nước có chi tiêu tốp 10 đạt khoảng 80% tổng vốn đầu tư R&D toàn thế giới (1620 triệu USD).
Bảng 2: Tổng chi R&D so với thế giới của một số quốc gia và khu vực.
Năm
2012
2013
Châu Mĩ
34.5%
34.0%

32.0%
31.4%
Châu Á
37.0%
38.3%
Trung Quốc
15.3%
16.5%
Nhật Bản
10.5%
10.5%
Ấn Độ
2.7%
2.7%
Châu Âu
23.1%
22.4%
Đức
6.1%
5.9%
Phần còn lại của thế giới
5.4%
5.3%
(Nguồn: Battelle and R&D Magazine-tạp chí R&D)
Hoạt động R&D được tập trung nhất vào các lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo, đổi mới và hàm lượng tri thức công nghệ cao như máy tính điện tử, chăm sóc sức khỏe, ô tô, phần mềm, Internet,…Ngoài ra một số lĩnh vực khác cũng được chú ý và có sự thay đổi tỷ trọng đáng kể như viễn thông, hóa học, năng lượng …Điều đó được thể hiện qua hình dưới đây.
(Nguồn: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company)
Khả năng tích cực đổi mới công nghệ của một đất nước chính là sức thu hút đầu tư R&D đối với các TNC và là cơ hội để đất nước đó thụ hưởng thành quả của chính các đầu tư R&D này. Các tập đoàn xuyên quốc gia hiện là những đơn vị đóng vai trò chi phối trong nghiên cứu và phát triển toàn cầu. Trong 1,5 nghìn tỉ USD đầu tư cho R&D trên toàn thế giới của năm 2013, các tập đoàn này chi khoảng một nửa The 2012 EU Industrial R&D Investment

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tiểu luận Xu hướng quốc tế hóa R&D của các Công ty xuyên quốc gia trên thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *