[block id=”bo-sung-1″]

Bước sang thế kỷ 21, các quốc gia nỗ lực xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm phát huy mọi tiềm lực và lợi thế quốc gia, tạo cơ chế hỗ trợ hoạt động nền kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực và chủ động nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Các quốc gia khu vực Châu á, đặc biệt là quốc gia thuộc khối ASEAN vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, đang tập trung tìm kiếm những hướng đi mới, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và vươn lên. Việc tìm hiểu những điều chỉnh về mặt chiến lược và chính sách phát triển của các nước châu á, đặc biệt là các nước ASEAN sẽ giúp chúng ta biết được xu thế vận động của môi trường quốc tế và khu vực trong tình hình phát triển mới để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và xây dựng chiến lược và chính sách phát triển phù hợp.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog44

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp một số nước châu Á trong thời gian gần đây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tổng quan về Chiến lược và Chính sách phát triển nông nghiệp một số nước Châu Á trong thời gian gần đây.
Bước sang thế kỷ 21, các quốc gia nỗ lực xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm phát huy mọi tiềm lực và lợi thế quốc gia, tạo cơ chế hỗ trợ hoạt động nền kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực và chủ động nắm bắt cơ hội trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Các quốc gia khu vực Châu á, đặc biệt là quốc gia thuộc khối ASEAN vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, đang tập trung tìm kiếm những hướng đi mới, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và vươn lên. Việc tìm hiểu những điều chỉnh về mặt chiến lược và chính sách phát triển của các nước châu á, đặc biệt là các nước ASEAN sẽ giúp chúng ta biết được xu thế vận động của môi trường quốc tế và khu vực trong tình hình phát triển mới để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và xây dựng chiến lược và chính sách phát triển phù hợp.
1. Trung Quốc
Kể từ cuối thập kỷ 70, những cải cách như giao quyền tự chủ cho hộ nông dân và tự do hoá thị trường một số mặt hàng nông sản đã giúp nông nghiệp Trung Quốc tăng trưởng khá ổn định. Hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản của Trung Quốc đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa và có dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về lao động dư thừa, đói nghèo và bất bình đẳng thu nhập nông thôn và thành thị ngày càng tăng, cơ cấu sản xuất cung lớn hơn cầu, chất lượng và sức cạnh tranh nông sản kém… Những khó khăn trên sẽ càng trầm trọng đặc biệt là khi Trung Quốc đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Để đối phó với những thách thức của phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới, Chính phủ Trung Quốc đã có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển, chuyển hướng từ tập trung tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng hàng hoá, nâng cao thu nhập nông thôn và phát triển nông nghiệp một cách bền vững, cụ thể là:
“Cải cách sâu hơn thể chế và kinh tế nông thôn, tăng đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao lợi ích cho người nông dân và chính quyền địa phương, tăng tỷ lệ nguồn lực có thể tái tạo, có chính sách khuyến khích giá đầu vào và đầu ra nhằm đẩy nhanh quá trình đa dạng hoá sản xuất, mở rộng áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông thôn, tối đa hoá liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nước ngoài trong phát triển nông nghiệp và nông thôn”.
Những chính sách phát triển nông nghiệp gần đây của Trung Quốc liên quan đến định hướng phát triển gồm:
1.1. Chính sách điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp
Chính sách điều chỉnh cơ cấu tập trung vào đẩy mạnh phát triển nông nghiệp dựa trên nhu cầu thị trường và nguồn lực tài nguyên của từng vùng. Điều chỉnh cơ cấu bao gồm 3 vấn đề chính: (i) phân bổ lại đầu tư theo vùng, (ii) cơ cấu lại sản xuất từng khu vực, và (iii) nâng cao chất lượng nông sản. Trong chính sách điều chỉnh cơ cấu, Trung Quốc giảm sản xuất các loại cây trồng cung dư thừa như bông, mía và củ cải đường, thuốc lá, và một số cây lương thực có chất lượng thấp. Trung Quốc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để tăng nhu cầu sử dụng các đầu vào của sản phẩm trồng trọt. Để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Trung Quốc thực hiện chương trình “mức tăng trưởng 0%” (rezo growth) áp dụng cho ngành thuỷ sản. Trung Quốc cũng trú trọng phát triển chế biến nông sản, đặc biệt là trong khu vực nông thôn nhằm nâng cao năng xuất, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản trên thị trường thế giới.
1.2 Chính sách phát triển miền Tây
Kể từ cải cách và mở cửa năm 1978, nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên ở một số vùng phía Tây nông nghiệp và nông thôn rất kém phát triển, trì trệ, trở thành vùng tập trung đói nghèo. Theo Tổng cục thống kê Trung Quốc, so với mức bình quân cả nước, ở miền Tây tỷ lệ người mù chữ trên 15 tuổi cao hơn 4,7 %, số lượng học sinh tiểu học thấp hơn 3%, trung học thấp hơn 10% và trên trung học thấp hơn 15%
Để giảm đói nghèo và nguy cơ tụt hậu của khu vực phía Tây, Chính phủ Trung Quốc đã thi hành một số chính sách sau:
Chính sách tài chính: Tăng cường các quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các quỹ đầu tư phát triển miền Tây. Tăng khoản tiền hỗ trợ của trung ương cho các địa phương miền Tây. Thành lập các quỹ phát triển miền Tây thông qua hình thức công trái dài hạn.
Chính sách tiền tệ: Mở rộng cho vay ngân hàng, tăng cường cho vay bằng hình thức tín dụng đối với các hạng mục đầu tư trong phát triển miền Tây.
Chính sách đầu tư: ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình khai thác tài nguyên và các hạng mục đầu tư phát triển kinh tế mang tính đặc trưng. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài vào các hạng mục đầu tư phát triển miền Tây.
Chính sách thuế: giảm thuế lợi tức cho các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các xí nghiệp 100% vốn trong nước trong một khoảng thời gian nhất định. Giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế lợi tức đối với các xí nghiệp trong khu tự trị của dân tộc thiểu số trong một khoảng thời gian nhất định (được sự đồng ý của UBND huyện).
1.3. Cải cách hệ thống thuế trong nông thôn
Mục tiêu của cải cách thuế là thống nhất và đơn giản hoá hệ thống thuế trong nông thôn, giảm gánh nặng tài chính cho nông dân. Chính phủ Trung Quốc sẽ bỏ nhiều loại thuế và các khoản đóng góp của nông dân, và mức thuế tối đa sẽ chỉ còn ở mức 7%. Chính sách này đang được áp dụng thử nghiệm tại tỉnh An Huy, và dự kiến tiến tới áp dụng tại các tỉnh khác trước khi đem phổ cập cho toàn quốc. Mặc dù mới trong giai đoạn thử nghiệm nhưng chính sách thuế mới không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho nông dân mà còn tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của khu vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
1.4. Chính sách đầu tư công cộng
Trong kế hoạch phát triển 1996-2000 và kế hoạch phát triển dài hạ đến năm 2010, Trung Quốc tăng cường đầu tư công cộng trong nông nghiệp, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, tín dụng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó thuỷ lợi và quản lý nước là các ưu tiên chủ yếu.
1.5. Chính sách thị trường
Trung Quốc đang cố gắng từng bước tự do hoá các thị trường nông sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và thương mại. Trong chính sách về thị trường, chính quyền và các cơ sở kinh doanh của từng vùng sẽ xác định mặt hàng nông nghiệp chủ đạo, có lợi thế so sánh, sau đó các cơ quan đầu ngành và phát triển thị trường chuyên trách lập kế hoạch phát triển các thị trường bán buôn, đấu giá… Chính sách nhằm mục tiêu tổ chức lại các thị trường nông nghiệp địa phương tốt hơn, hiệu quả cao hơn thông qua tăng mối liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, và phối hợp của các cơ quan chuyên trách.
1.6. Chính sách khoa học và công nghệ
Trong suốt 50 năm qua trung Quốc phát triển công nghệ trong nông nghiệp một cách mạnh mẽ. Trước đây, do thiếu lương thực kéo dài nên Trung Quốc khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, tăng sản lượng lương thực. Những tiến bộ công nghệ chủ yếu tập trung vào lai tạo giống mới năng suất cao, tăng luân canh và đa canh, phát triển máy móc nông nghiệp, tăng sử dụng phân bón hoá học. Đến nay, Trung Quốc đã phát triển được trên 5000 các giống cây trồng mới. ước tính, trong những năm gần đây, công nghệ đóng góp khoảng 50% tăng trưởng nông nghiệp Trung Quốc.
Nhận thức được vai trò quan trọng của công nghệ mới, từ năm 1996 Chính phủ Trung Quốc bắt đầu công cuộc “cách mạng xanh trong khoa học và công nghệ nông nghiệp ” tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như công nghệ sinh học, công nghệ liên lạc và thông tin số, và công nghệ gen. Những lĩnh vực này đóng góp rất lớn đến phát triển nông nghiệp về quản lý tài nguyên nông nghiệp, môi trường, quản lý hệ thống thuỷ lợi, giám sát tình hình an ninh lương thực, phát triển hệ thống thông tin thị trường phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và quản lý của nhà nước Trung Quốc, tăng khả năng tiếp cận tới khoa học trên toàn thế giới. Chương trình tập trung vào các hoạt động sau:
Tăng đầu tư công cộng trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, tập trung vào các công nghệ mới.
Cải cách hệ thống nghiên cứu nông nghiệp, khuyến khích các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nghiên cứu.
Phát triển hệ thống khuyến nông hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.
Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin nhằm phổ biến rộng rãi công nghệ mới.
Đối với các nước ASEAN, ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, một mặt các nước này phải nhanh chóng khôi phục kinh tế, mặt khác phải chuẩn bị gấp rút để đối phó với thách thức của quá trình hội nhập và toàn cầu hoá, các nước ASEAN đã có những điều chỉnh trong chiến lược và chính sách phát triển.
2. Thái Lan
Trong các quốc gia ASEAN, Thái Lan là nước có nền nông nghiệp mạnh nhất. Hiện nay Thái Lan đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, sản xuất và xuất khẩu cao su, tôm sú, đứng thứ ba về xuất khẩu đường. Nông nghiệp Thái Lan tăng trưởng khá và bền vững, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, đạt 2-3%/năm.
Trong những năm gần đây thị trường thế giới của nhiều mặt hàng nông sản diễn ra tình trạng cung lớn hơn cầu làm giảm giá gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Thái Lan. Xuất khẩu giảm cùng với nhu cầu tiêu thụ nông sản trong nước tăng chậm buộc Chính phủ Thái Lan phải có những chính sách mới nhằm ổn định giá. Sản xuất phù hợp với nhu cầu là chiến lược được Thái Lan nghiên cứu thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo doanh thu xuất khẩu đồng thời tiết kiệm nguồn lực sản xuất. Kế hoạch sản xuất của Thái Lan đối với một số mặt hàng như sau:
Duy trì mức sản xuất như hiện nay đối với gạo, lúa miến, sắn, bông, đậu tương, lạc, cao su, cà phê, dứa, lợn, bò, gà, trứng.
Tăng sản xuất dầu cọ, khoai tây, sầu riêng và sữa bò.
Giảm sản xuất ngô, tỏi, hành đỏ, tôm hùm.
Phát triển dịch vụ và sản phẩm phi nông nghiệp.
Bên cạnh thay đổi về cơ cấu sản xuất, Thái Lan đã tiến hành một loạt điều chỉnh trong các chính sách về thương mại, đầu tư, giá, thị trường, tiếp thị…
2.1. Chính sách thương mại
Để bảo vệ sản xuất trong nước, Thái Lan áp dụng thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản như thịt, rau quả, đường. Tuy nhiên, Thái Lan không áp dụng chính sách hạn chế số lượng nhập khẩu đối với nông sản.
Năm 2000, Thái Lan giảm thuế nhập khẩu xuống dưới 20% trong khối AFTA. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn áp dụng mức thuế nhập khẩu khá cao các mặt hàng nông sản và thực phẩm, khoảng 25% với hàng thực phẩm, 40-50% các thực phẩm có thể tiêu dùng ngay.
áp dụng mức thuế nhập khẩu thấp đối với các mặt hàng phục vụ các ngành sản xuất trong nước. Phân loại mức thuế quan theo các nhóm mặt hàng khác nhau. Số nhóm giảm dần từ 36 xuống còn 6: 0% cho các thiết bị y học và phân bón; 1% cho nguyên liệu thô, hàng điện tử, và các phương tiện vận chuyển quốc tế; 3% cho các hàng hoá thiết yếu và tư liệu sản xuất như máy móc, công cụ lao động, và máy tính; 10% cho hàng hoá trung gian; 20% cho hàng hoá cuối cùng.
Tạo thuận lợi nhập khẩu nguyên liệu thức ăn cho chăn nuôi, như ngô, đậu tương, bột đậu. Mức thuế nhập khẩu ngô khá ưu đãi nhưng Chính phủ lại quy định khoảng thời gian được phép nhập khẩu, thường chỉ khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 trong năm. Thuế nhập khẩu ngô trong biểu thuế được quy định dựa trên giá bán buôn. Mức thuế nhập khẩu ngô trong hạn ngạch là 20%, đậu tương là 5%, lúa mì khoảng 30%.
Tiến hành trợ cấp xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chế biến. Những chính sách này bao gồm việc bán gạo trả chậm giữa hai Chính phủ (theo từng hợp đồng cụ thể), hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu thông qua cơ chế tín dụng trước và sau xuất khẩu, thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu, giảm lãi suất ngân hàng và giảm thuế nhập khẩu đối với những hàng hoá tạm nhập tái xuất.
Tiêu chuẩn hoá, kiểm tra, dán nhãn và chứng nhận đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu được gạo chất lượng cao có nhãn hiệu Thái Lan, đấu tranh bảo vệ nhãn hiệu.
Đẩy mạnh thu mua lúa nhằm ổn định mức giá cho người sản xuất, thực hiện cơ chế cầm cố lúa gạo. Trong năm 2001 nông dân Thái Lan được nhận một số tiền vay thông qua cầm cố lúa gạo, khoảng 90% giá trị cầm cố. Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh thu mua lúa gạo. Năm 2001, văn phòng HTX nông nghiệp chi 2,6 triệu USD mua lúa, xay xát và bán tại thị trường nội địa, Hội Nông dân chi 2,8 triệu USD mua lúa… ước tính Thái Lan mua 800 ngàn tấn gạo để đẩy giá lúa gạo lên trong thị trường nội địa.
Để hỗ trợ cho công tác xuất khẩu, Bộ thương mại đã thành lập Cục Xúc tiến xuất khẩu với các nhiệm vụ: tổ chức các phái đoàn thương mại, hội chợ thương mại và phòng trưng bày; cung cấp dịch vụ thông tin; tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa những nhà nhập khẩu nước ngoài và doanh nhân Thái Lan; đào tạo về xuất khẩu; thành lập các trung tâm thương mại tại nước ngoài.
2.2. Chính sách đối với sản phẩm đầu vào
Các cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm phân phối phân bón bao gồm Hiệp hội tiếp thị của nông dân (MOF), Ngân hàng nông nghiệp và HTX nông nghiệp (BAAC) và Quĩ hỗ trợ tái sinh cây cao su (ORRAF).
MOF là cơ quan nhà nước thuộc Bộ nông nghiệp và HTX. Chương trình trợ giá phân bón của MOF bắt đầu từ năm 1977. Mục tiêu của chương trình là cung cấp ít nhất 1/3 tổng nhu cầu phân bón của nông dân cho trồng lúa. Tuy nhiên, khi vào vụ gieo trồng MOF chậm trễ phân phối nên lượng phân bón thực tế không đạt được mục tiêu. Thông thường, vào thời điểm MOF chuyển giao phân bón, nông dân đã mua phân bón qua các nguồn khác.
Từ năm 1981, ngân hàng Nông nghiệp và BAAC bắt đầu can thiệp vào thị trường phân bón, cho nông dân vay vốn đầu tư vào phân bón. Năm 1983, BAAC áp dụng hệ thống phân phối theo cách nông dân báo trước cho BAAC về số lượng và loại phân bón để ngân hàng biết được tổng nhu cầu. Chi phí dịch vụ của BAAC là lãi 2% cộng với chi phí vận chuyển. Lượng phân bón được phân phối qua BAAC lên tới 453 nghìn tấn năm 1988, chiếm 68% tổng số phân bón qua kênh Nhà nước. Trong năm 1992, BAAC không thu mua phân bón. Tuy nhiên từ năm 1993 đến 1995, MOAC đã thu mua phân bón và phân phối đến nông dân thông qua MOF, BAAC và Liên đoàn HTX nông nghiệp Thái Lan. ORRAF chỉ tham gia vào việc phân phối phân bón đến những người trồng cao su.
2.3. Chính sách tiếp thị
Nâng cao chất lượng nông sản và cải thiện hệ thống vận chuyển hàng hoá từ trang trại tới các thị trường trong và ngoài nước nhanh và hiệu quả hơn.
Phát triển các khu chế xuất nông nghiệp và công nghiệp nông thôn và chế biến nông sản tại trang trại. Thực hiện giảm thuế đối với sản phẩm này.
Xây dựng các trung tâm phát triển công nghệ và sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông nghiệp.
2.4. Chính sách giá
Hỗ trợ và bảo hộ giá:
Kể từ năm 1955, Chính phủ Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ và bảo hộ giá, thiết lập mức giá tối thiểu nhằm tạo thu nhập ổn định cho người sản xuất các mặt hàng nông sản lúa gạo, ngô, mía đường, bông, cà phê, đỗ tương, lạc, tỏi, hành, và gần đây là cao su. Cơ chế hỗ trợ giá được tiến hành như sau khi giá thị trường xuống thấp hơn mức giá sàn, cơ quan được chỉ định sẽ thu mua phần lớn hàng hoá nhằm tăng nhu cầu, nâng giá bán của nông sản cho nông dân.
Để duy trì chương trình bảo hộ và hỗ trợ giá cần một số điều kiện sau:
Khi được bảo hộ giá, người sản xuất sẽ tăng mức sản xuất của họ trong mùa vụ tới, và như vậy sẽ làm tăng gánh nặng cho Chính phủ. Vì vậy chi tiêu của Chính phủ cho chương trình phải tăng theo thời gian.
Phải có đủ cơ sở kho tàng thuận tiện để bảo đảm chất lượng của nông sản. Một chương trình bảo hộ giá muốn thành công phải có đủ kho tàng ở những vị trí cần thiết.
Mạng lưới tiếp thị cần phải được chuẩn bị trước để tránh gặp phải vấn đề bảo quản thiết bị và đầu tư, v.v. Ngoài ra, cần tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ kế hoạch tin cậy, đủ năng lực.
Lưu kho:
Lưu kho là một công cụ quan trọng tác động đến giá của Chính phủ Thái Lan, áp dụng chủ yếu cho các mặt hàng gạo, sắn, một số loại đỗ và ngô. Công cụ này được áp dụng cho cả xuất khẩu và các thị trường trung tâm ở những vùng sản xuất lớn nhằm dự trữ đủ nông sản theo chỉ tiêu, tập trung khi phần lớn nông sản được bán ra vào đầu vụ thu hoạch. Mặc dù lưu kho không tiến hành trực tiếp với người sản xuất như chương trình trợ giá hay bảo hộ giá, cách can thiệp này cũng nhằm tăng giá thu mua cho nông dân trên mức giá tối thiểu. Thời gian bán hàng dự trữ vào cuối vụ thu hoạch khi nguồn cung sản phẩm giảm, giá nông sản tăng lên nhằm tăng lượng cung hạ bớt và ổn định giá sản phẩm.
2.5. Chính sách khuyến nông
Thái Lan trích 1,3 triệu USD từ quỹ hỗ trợ nông nghiệp Myazawa (Nhật Bản) để thành lập Cơ quan Giám sát và Kiểm tra Lương thực Nhà nước. Cơ quan này tiến hành nghiên cứu và sáng chế các kỹ thuật mới, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản.
2.6. Chính sách đầu tư
Bộ khoa học-công nghệ và môi trường của Thái Lan đang triển khai dự án trị giá 10 triệu USD xây dựng đường ống dẫn nước tưới cho đồng ruộng ở khu vực Đông Bắc, nơi chiếm tới 60% diện tích đất nông nghiệp, nhưng mới chỉ có 12% diện tích đất được tưới tiêu. Quỹ Myazawa còn giành 500 triệu USD để đầu tư xây dựng cơ cơ sở hạ tầng, phát triển thêm hệ thống thuỷ lợi, cải thiện đời sống cộng đồng ở nông thôn. Đáng chú ý là kế hoạch xây dựng các tuyến đường vận chuyển nông sản từ nơi sản xuất đến các kho bãi lưu trữ và xuất khẩu. Dự tính dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 400 ngàn việc làm cho các vùng nông thôn.
2.7. Chính sách giống
ở Thái Lan cần phải phát triển một bộ giống tốt phù hợp với các vùng đất tưới bằng mưa tự nhiên cũng như những vùng tưới bằng hệ thống thuỷ lợi. Đây là yếu tố quan trọng làm tăng năng suất cây trồng và sản lượng. Tuy nhiên, cho đến nay năng lực tạo ra các giống có chất lượng cao, tỷ lệ nảy mầm và sinh sản nhanh của các Viện nghiên cứu vẫn còn yếu.
Đối với lúa, do hạn chế về ngân sách nên Bộ nông nghiệp và HTX chỉ có khả năng đáp ứng 3% tổng chi phí để nghiên cứu các loại giống mới. Vì vậy, năng suất lúa vẫn còn thấp. Tuy nhiên, trong những năm qua các doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu giống hoạt động rất hiệu quả, tạo ra nhiều loại giống tốt của ngô, cao lương và rau.
ở Thái Lan, giống động vật nuôi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu trong một thời gian dài, đặc biệt là giống bò thịt và sữa, gà thịt và gà lấy trứng. Hàng năm Thái Lan vẫn phải nhập khẩu một lượng giống lớn.
Chính phủ Thái Lan đã và đang triển khai chương trình giống với mục tiêu là đảm bảo thu nhập cho người sản xuất giống, nhân rộng các loại giống tốt, đào tạo nông dân về cách thức sử dụng giống. Ngân sách hoạt động của chương trình lên tới 79 triệu USD năm 1994.
3. Inđônêxia
Inđônêxia là nước bị thiệt hại nhiều nhất trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997. Sau khủng hoảng, Inđônêxia đã áp dụng nhiều chính sách cải cách nhằm khôi phục nền kinh tế. Để có thể nhận hỗ trợ từ Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), Inđônêxia phải cam kết thực hiện hàng loạt cải tổ trong nhiều lĩnh vực như cải cách kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và các thể chế tài chính, xây dựng lại các thể chế kinh tế. Định hướng của Inđônêxia là sẽ tập trung xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh, hướng mạnh theo thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và cạnh tranh hơn, đặc biệt là thông qua việc phát triển luật cạnh tranh và phá sản, luật bản quyền tác giả…
Đối với ngành nông nghiệp, để khắc phục nhanh những hậu quả của khủng hoảng và đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề ổn định chính trị và sự phát triển toàn bộ nền kinh tế, Inđônêxia đã thi hành một loạt những chính sách cải cách nông nghiệp, bao gồm:
3.1. Chính sách thương mại
Do ảnh hưởng mạnh mẽ của khủng h

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tổng quan về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp một số nước châu Á trong thời gian gần đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *