[block id=”bo-sung-1″]

1.1 Purpose

Smart World technology is proud of being a leading IT company in Vietnam offering Smart Card and RFID (Radio Frequency Identification) technology for Education, Banking, Government and Industry.

This is document describes the Use case scenario of Stock Control.

1.2 Scope

Use Case Model - use_case_model

doc9 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Use Case Model, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[Project Name]
Use Case Model
Date
[May 18, 2010]
Version
[1.1]
Status
[Type document status here]
Author
[Doan Thi Trang, Developer]
Reviewed by
[Le Tat Hai, Project Manager]
Approved by
[Nguyen Thi Thanh Thuy, Director]
Revision History
Date
Version
Description
Author
Table of Contents
Introduction
Purpose
Smart World technology is proud of being a leading IT company in Vietnam offering Smart Card and RFID (Radio Frequency Identification) technology for Education, Banking, Government and Industry.
This is document describes the Use case scenario of Stock Control.
Scope
This is document describes the Use case scenario of Stock Control.
This document is used by development team.
Definitions, Acronyms and Abbreviations
No
Term
Description
1
References
Overview
Use Case Model
Use Case Model
Figure 1 Use Case Model
List of usecase
Usecase Name
Usecase Code
View Account Details
UC_01_ViewAcc
UseCase 2
UC_02_Name
UseCase 3
UC_03_Name
UseCase 4
UC_04_Name
UseCase 5
UC_05_Name
UseCase 6
UC_06_Name
UseCase 7
UC_07_Name
UseCase 8
UC_08_Name
UseCase 9
UC_09_Name
UseCase 10
UC_10_Name
UseCase 11
UC_11_Name
Actors
List of Actors
Figure 2: Actors
Admin
Người quản trị toàn hệ thống. Có quyền cấp phát hành thẻ và hủy thẻ.
Student
Sinh viên trong hệ thống.
Librarian
Người quản thủ thư viện
Teacher
Giáo viên hoặc là giáo vụ
User
Người dùng
Đặc tả Usecase
Gói CMS
Figure 3: CMS
Login
TÊN UC: ĐĂNG NHẬP
KÝ HIỆU: UC_01_DangNhap
Actor:
Member
Tóm tắt:
Use case này mô tả cách một người dùng đăng nhập vào Hệ thống
Dòng sự kiện:
Dòng sự kiện chính:
Use case này bắt đầu khi một actor muốn đăng nhập vào Hệ thống
Hệ thống yêu cầu actor nhập tên và mật khẩu.
Actor nhập tên và mật khẩu.
Hệ thống kiểm chứng tên và mật khẩu được nhập và cho phép actor đăng nhập vào hệ thống
Dòng sự kiện phụ:
Dòng sự kiện khác:
Tên/Mật khẩu sai: Nếu trong Dòng sự kiện chính, actor nhập sai tên hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Actor có thể chọn trở về đầu của Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc đăng nhập, lúc này use case kết thúc.
Điều kiện tiên quyết:
Không có.
Điều kiện sau:
Nếu use case thành công, actor lúc này đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu không trạng thái hệ thống không thay đổi.
Điểm mở rộng:
Không có.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Use Case Model

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *