[block id=”bo-sung-1″]

Định nghĩa và phân loại
Tính chất của Plasma
Ứng dụng của Plasma nhiệt độ thấp

vat_ly_ung_dung_plasma_nhiet_do_thap_va_ung_dung

pdf5 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý ứng dụng – Plasma nhiệt độ thấp và ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Plasma nhiệt độ thấp và ứng dụng
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Bộ môn vật lý ứng dụng
Nhóm thực hiện: La Phan Phương Hạ
Nguyễn Thị Phương Anh
Phùng Nguyễn Thái Hằng
Nguyễn Quang Khải
Hoàng Văn Anh
Nguyễn Thanh Lâm
Nội dung
 Định nghĩa và phân loại
 Tính chất của Plasma
 Ứng dụng của Plasma nhiệt độ thấp
 Plasma nhiệt độ cao (>70.000 –
Vài tỉ độ C)
99% vũ trụ: Mặt trời, các ngôi
sao, Thiên hà
Bom Hidro
Phản ứng nhiệt hạch (đang
nghiên cứu)
• Plasma nhiệt độ thấp (3.000 –
70.000 C)
Plasma không cân bằng nhiệt
(plasma lạnh)
áp suất thấp (chân không)
bóng đèn huỳnh quang,
phóng điện phát quang
nhiệt độ electron >> nhiệt độ
ion
Plasma cân bằng nhiệt
áp suất khí quyển
hồ quang điện, mỏ hàn
plasma
nhiệt độ electron = nhiệt độ
ion
Plasma: Khí ion hóa bao gồm eletron, nguyên tử (phân tử trung hòa) và các ion tự do
Tính chất của Plasma
 Hoạt tính hóa học cao → dùng để thay đổi tính chất bề
mặt mà không ảnh hưởng đến vật liệu khối; có thể trở
thành môi trường phát Laser khí.
 Dẫn điện → có thể điều khiển nhiệt độ plasma bằng
trường điện từ.
 Năng lượng cao và nhiệt độ cao → dùng trong các quá
trình xử lí cơ khí (hàn, cắt, v.v…)
 Bức xạ điện từ → dùng làm nguồn sáng, màn hình
Plasma.
Một số ứng dụng của Plasma nhiệt độ thấp
 Sự phóng điện khí
 Sự phóng điện lạnh
 Môi trường phát Laser khí
 Chế tạo màng mỏng
 Màn hình Plasma

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Vật lý ứng dụng – Plasma nhiệt độ thấp và ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *