[block id=”bo-sung-1″]

(Bản scan)
Khi tính toán thiết kế các thiết bị ngưng tụ của các hệ thống lạnh, người ta thường chọn hệ số truyền nhiệt k hoặc hệ số tỏa nhiệt đối lưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hình dáng, kích thước bề mặt ngưng tụ; điều kiện vận hành của thiết bị ngưng tụ trên thực tế, môi chất lạnh sử dụng …

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog19

Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu khi ngưng tụ môi chất lạnh trong các thiết bị ngưng tụ Determinaation of the coffficient of convection heat exchange when condensing refrigerant in the condensers, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu khi ngưng tụ môi chất lạnh trong các thiết bị ngưng tụ Determinaation of the coffficient of convection heat exchange when condensing refrigerant in the condensers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *