[block id=”bo-sung-1″]

Chương 1: Ô nhiễm công nghiệp có phải là giá phải trả cho sự phát triển?
Chương 2: Quản lý ô nhiễm trong thực tế.
Chương 3: Cộng đồng, thị trường và thông tin đại chúng.
Chương 4: Tri thức, nghèo đói và ô nhiễm.
Chương 5: Các chính sách kinh tế quốc gia: nửa phần ẩn giấu của ô nhiễm.
Chương 6: Quản lý và duy trì cải cách.
Chương 7: Xanh hóa công nghiệp: Một mô hình mới.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog

Bạn đang xem nội dung tài liệu Xanh hóa công nghiệp: Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và Chính phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Xanh hóa công nghiệp: Vai trò mới của cộng đồng, thị trường và Chính phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *