Hội thảo Cải cách Giáo dục, Thực hành và Nghiên cứu Điều dưỡng: Các bước nâng cao chất lượng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chủ đề Hội thảo • Chăm sóc người bệnh an toàn và chất lượng trong hệ thống y tế phụ thuộc vào các điều dưỡng có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi (Chuẩn năng lực cho Điều dưỡng Việt Nam) cần thiết cho tư duy phản biện và ra […]

Read More

Cập nhật điều trị tăng huyết áp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] NỘI DUNG • Mục tiêu điều trị • Lựa chọn thuốc • Chiến lược điều trị • Đối tượng đặc biệt • Tác dụng phụ và cách khắc phục • Chống chỉ định 34 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 2 Bạn đang xem […]

Read More

Báo cáo Đánh giá hiện trạng tuân thủ Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ của các công ty sản xuất Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mùa xuân năm 2015, Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng (ATNF) tiến hành các khảo sát dân cư thử nghiệm tại Hà Nội, Việt nam và Jakarta, Indonesia để đánh giá có hệ thống sự tuân thủ của các nhà sản xuất các sản phẩm thay thế sữa mẹ (SPTTSM) đối với Luật Quốc […]

Read More

Bài thuyết trình – Chủ đề: Virus mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Câu hỏi của nhóm: Câu hỏi 1: Virus có cấu tạo tế bào không? Câu hỏi 2: Virus phải sinh vật sống không?Giải thích. 27 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 6 Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình – […]

Read More

Điều dưỡng bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bằng thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] NỘI DUNG TRÌNH BÀY Các hoạt động trước khi thực hiện QĐ 2151 Triển khai đào tạo giao tiếp cho ĐD/HS/KTV BV Các hoạt động song song triển khai thực hiện QĐ 2151 Kết luận   25 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 612 | Lượt tải: 8 […]

Read More

Đề tài Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng giai đoạn III nhằm đánh giá hiệu quả của điều trị nghiện ma túy trong dự phòng nhiễm HIV và tử vong ở người nghiện chích lệ thuộc chất dạng thuốc phiện mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HPTN 058: Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng giai đoạn III nhằm đánh giá hiệu quả của điều trị nghiện ma túy trong dự phòng nhiễm HIV và tử vong ở người nghiện chích lệ thuộc chất dạng thuốc phiện Mục đích: Nhằm xác định hiệu quả của can […]

Read More